Acord politic cu privire la extinderea ETS la transportul rutier și maritim (Emission Trading System)

Uniunea Societăților de Expediții din România

Acord politic cu privire la extinderea ETS la transportul rutier și maritim (Emission Trading System)

Președinția cehă a Consiliului European a negociat, în decembrie 2022, un acord politic cu Parlamentul European privind extinderea Sistemului UE de Comercializare a Certificatelor de Emisii (ETS – Emission Trading System) la transport.

Astfel, Consiliul și Parlamentul European au ajuns la acest acord politic provizoriu privind propunerile legislative importante ale pachetului „Fit for 55”, care vor reduce în continuare emisiile de carbon și vor aborda impactul lor social. Acordul este provizoriu în așteptarea adoptării oficiale în ambele instituții.

Sistemul UE de Comercializare a Certificatelor de Emisii (EU ETS) este una dintre cele mai mari burse de carbon din lume și instrumentul cheie al UE pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Reforma sistemului face parte din pachetul „Fit for 55” – un set de propuneri de revizuire și actualizare a legislației UE în materie de climă, energie și transport, care va contribui la obiectivele UE în materie de reducere a emisiilor nete de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în 2030 și atingerea neutralității climatice până în 2050.

ETS funcționează astfel:

  • Sistemul stabilește un preț pe carbon. În fiecare an, entitățile acoperite de ETS trebuie să cumpere „cote” corespunzătoare emisiilor lor de gaze cu efect de seră.
  • În fiecare an, se stabilește un plafon pentru numărul de certificate puse pe piață pentru acel an și în fiecare an acel plafon scade. Acest lucru creează stimulente financiare pentru companii să reducă emisiile.
  • Cu toate acestea, anumite sectoare care sunt expuse la „scurgeri de carbon” primesc cote gratuite pentru a-și susține competitivitatea.

ETS acoperă aproximativ 40% din totalul emisiilor UE și s-a dovedit deja a fi instrumentul cheie pentru reducerea emisiilor. De la introducerea sa în 2005, emisiile UE au scăzut cu 41%. Acordul încheiat în decembrie 2022  face sistemul mai ambițios pentru a reduce și mai mult emisiile.

La acest moment, ETS acoperă aproximativ 10.000 companii din următoarele domenii:  producerea de energie electrică și căldură, sectoare industriale consumatoare de energie (rafinării, industria oțelului, cimentului, sticlei, hârtiei), aviația comercială.

Reforma sistemului ETS prevede următoarele:

  • Reducerea gazelor de seră cu 62% până în anul 2030.
  • Reducerea rapidă a certificatelor corespunzătoare emisiilor lor de gaze cu efect de seră (117 milioane certificate în doi ani).
  • Extinderea la transportul maritim (introducere graduală între anii 2024 și 2026).
  • Un nou ETS, începând din anul 2027, separat, de comercializare a emisiilor pentru sectorul clădirilor și transportului rutier și carburanți pentru sectoare suplimentare, pentru a asigura reduceri eficiente din punct de vedere al costurilor a emisiilor în aceste sectoare care au fost greu de decarbonizat până acum. Noul sistem se va aplica distribuitorilor care furnizează combustibili către clădiri, transport rutier și anumite alte sectoare. O parte din veniturile din licitație vor fi utilizate pentru a sprijini gospodăriile vulnerabile și microîntreprinderile printr-un fond dedicat pentru climatul social.

În practică, furnizorii de energie vor cumpăra certificate de emisii de carbon, pe care probabil le pot transmite doar în prețurile lor la pompă. Acest lucru se aplică tuturor vehiculelor, de la autoturisme până la camioane. 

Philippe Degraef, directorul Febetra apreciază: “Chiar dacă, strict vorbind, aceasta nu este o taxă, ci o includere a costurilor în prețul de vânzare, probabil că va face estimarea costurilor și mai complexă decât este deja. Și ne temem că această a două formă de contribuție financiară – deoarece se adaugă accizei la combustibil – va fi urmată de o altă formă de taxă atunci când taxa de kilometri va fi revizuită. Nimic nu este încă sigur, dar este probabil că emisiile de CO2 ale vehiculului să fie luate în considerare în curând, pe baza valorilor VECTO ale vehiculului.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »