Legislație transport maritim

Uniunea Societăților de Expediții din România

Dimensiuni containere

Vedeți aici

Regulile de la Haga – Convenția internațională pentru unificarea unor norme de drept privind conosamentul – încheiată la Bruxelles în 1924, la care România a devenit parte în 1937

Vedeți aici

Regulile Haga-Visby – Regulile Haga amendate de Protocolul de la Bruxelles 1968

Vedeți aici

Convenția Naţiunilor Unite privind transportul de mărfuri pe mare din 1978 (Regulile de la Hamburg)

Vedeți aici

Codul comercial din 10 mai 1887

Vedeți aici

Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată

Vedeți aici

Ordinul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului nr. 1.303 din 14 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 287/2003 privind autorizarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de transport naval

Vedeți aici

Ordinul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii nr. 866 din 18 august 2009 pentru modificarea anexelor la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 287/2003 privind autorizarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de transport naval

Vedeți aici

Convenția vamală din 2 decembrie 1972 relativă la containere

Vedeți aici

Regulamentul portuar al porturilor maritime românești aflate în administrarea Companiei Naționale “Administrarea Porturilor Maritime” SA Constanța

Vedeți aici

Ordinul nr. 1.597 din 22 octombrie 2018 privind publicarea acceptării Codului maritim internaţional pentru mărfuri periculoase (Codul IMDG), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.122(75) a Comitetului de siguranţă maritimă din 24 mai 2002, aşa cum a fost integral amendat prin Rezoluţia MSC.406(96) a Comitetului de siguranţă maritimă din 13 mai 2016 şi ulterior rectificat prin documentul MSC 96/25/Add.2/Corr.1 din 26 octombrie 2017

Vedeți aici

Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările ulterioare

Vedeți aici

Ordinul nr. 1431/2002 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind acordarea licențelor de lucru și a permiselor de acces în zonele libere

Vedeți aici
Translate »