Condiții generale

Uniunea Societăților de Expediții din România

Condițiile generale de transport și servicii ce stau la baza activității societăților de expediții constituie norme standard care se aplică la executarea transporturilor și serviciilor accesorii de către societățile de expediții membre USER. Acestea cuprind prevederi valabile pentru toate modurile de transport și servicii accesorii (rutier, aerian, feroviar, maritim, naval, multimodal, servicii logistice, vamale etc).

USER a elaborat aceste Condiții generale ținand cont de urmatoarele principii:

– Industria de expediții are nevoie de norme standardizate de expediere, transport, depozitare, care stabilesc relațiile și responsabilitatile între partenerii din cadrul activității de expediții;

– Existența unor condiții reglementate facilitează negocierea și încheierea contractelor de transport si servicii accesorii, făcând parte integrantă din acestea;

– Condițiile generale sunt recomandate și aplicate de organizațiile profesionale din țări cu activități de expediții importante, ca de altfel și de FIATA, care a emis propriile reguli – FIATA Model Rules for Freight Forwarding Services;

– Condițiile generale trebuie să se constituie în norme de aplicare ale unor acte legislative interne și internaționale și ale unor reguli de bune practici.

Condițiile generale de transport și servicii ce stau la baza activității societăților de expediții au fost aprobate de Adunarea Generala a Membrilor USER din data de 6 mai 2021.

Translate »