Cifre optimiste privind Transportul Combinat European în raportul UIRR pentru anul 2020

Având în vedere că USER este partener al UIRR – Uniunii Internaționale de Transport Combinat Rutier – Feroviar, a primit raportul acestei organizații internaționale pentru anul 2020.  Acest raport descrie în termeni statistici performanța Transportului Combinat European, întrucât s-au înregistrat creșteri ale traficului intermodal, în ciuda anului pandemic. Astfel, dacă se iau în considerare numărul…
Read more