Cifre optimiste privind Transportul Combinat European în raportul UIRR pentru anul 2020

Având în vedere că USER este partener al UIRR (International Union for Road – Rail Combined Transport), a primit raportul acestei organizații internaționale pentru anul 2020.  Acest raport descrie în termeni statistici performanța Transportului Combinat European, întrucât s-au înregistrat creșteri ale traficului intermodal, în ciuda anului pandemic. Astfel, dacă se iau în considerare numărul de…
Read more