De ce să deveniți membru USER

Uniunea Societăților de Expediții din România

Beneficiile de a fi membru USER

Apartenența la o comunitate de prestigiu

• USER este o asociație ai cărei membri sunt societăți cu activități ce acoperă toate modurile de transport și servicii accesorii, inclusiv operatori de transport intermodal, operatori de logistică și comisionari în vamă;
• Membrii USER reprezintă 7,5% din totalul societăților de expediții;
• USER este membru activ și partener în organizații de elită: FIATA, UIRR, IATA, UNECE, CCIR, TITR;
• Sigla USER, marcă înregistrată, odată inserată în documentele sau pagina de internet a unei societăți membre, conferă acesteia un plus de seriozitate și notorietate pe piața internă și internațională.

Promovare comercială

• Pe website-ul USER pot fi postate prezentari ale firmelor membre sau proiecte de transport/logistică/servicii accesorii propuse de membrii USER, astfel încât să poată fi contactați de potențialii clienți;
• Prezentarea activităților desfășurate de fiecare societate membră la pagina ”Membri”, pentru a facilita clienților găsirea prestatorilor de servicii de transport adecvați;
• USER organizează participări la congrese internaționale sau balcanice, în scopul cooperării cu asociațiile din diferite țări și a găsirii suportului organizațiilor internaționale;
• USER emite și distribuie documentele de expediții și transport FIATA (FBL, FWB, FCR, FCT, FWR, SDT), fiind singura organizație din România abilitată de FIATA să gestioneze aceste documente;
• USER organizează participarea la târguri/expoziții interne și internaționale, în condiții avantajoase.

Suport legislativ

• USER elaborează condiții generale de transport și servicii accesorii ce stau la baza activității societăților de expediții membre ale uniunii, ce pot fi utilizate de acestea în contracte sau în comenzile de transport;
• Membrii USER pot beneficia de asistență juridică de la juriști reputați, cu experiență în domeniu;
• USER elaboreaza sau participă cu alte instituții la realizarea de norme, standarde, normative in domeniul transporturilor, expedițiilor, logisticii.

Reprezentare

• USER analizează oportunitatea și dă avizul pentru membrii săi care vor să devină membri individuali FIATA, aceștia putând astfel să utilizeze și sigla acestei prestigioase organizații internaționale;
• Uniunea promovează și apără interesele economice, financiare și tehnice ale firmelor de expediții, operatorilor de transport intermodal, operatorilor de logistică și comisionarilor în vamă, atât pe plan intern, cât și internațional;
• USER reprezintă în fața autorităților membri sau grupuri de membri din domeniul expedițiilor, transportului intermodal, logisticii și comisionarilor în vamă;
• Membrii USER pot beneficia de prevederile unor acorduri de parteneriat incheiate cu alte asociații interne si internaționale;
• Prin parteneriate cu brokeri de asigurare-reasigurare renumiți, USER urmărește instituirea unui sistem de asigurări în domeniu, complet și eficient;
• USER încheie parteneriate cu firme de analiza financiară, monitorizare a clienților, recuperări creanțe, astfel încât să ofere membrilor săi tarife avanatajoase pentru astfel de servicii.

Educație și informare

• USER a creat și administrează această pagină de internet permanent actualizată, ca instrument de găsire a soluțiilor de întrajutorare între membrii săi, de informare „la zi” asupra temelor de interes (legislație, reglementări, manifestări specifice pe plan intern și internațional, informații utile), de trimitere către website-urile membrilor;
• Uniunea colaborează cu reviste de specialitate, publicând articole și prezentări de firme;
• USER organizează cursuri de dobândire/perfecționare a cunoștințelor în domeniul diverselor tipuri de transport (rutier, naval, aerian, feroviar, multimodal, containerizat) și servicii conexe (logistică, asigurări, comisionariat vamal etc), pentru obținerea recunoașterii profesiei de expeditor pe plan național, pentru atestarea pe moduri de transport și pentru obținerea Diplomei FIATA în Expediții (The FIATA Diploma in Freight Forwarding);
• USER organizează seminarii, dezbateri și schimburi de experiență cu tematici de interes pentru membrii săi sau pe probleme specifice, în vederea perfecționării profesionale;
• Prin implicarea si transpunerea in practică a Acordului de parteneriat cu Facultatea de Transporturi – Universitatea București, USER și membrii săi pot contribui la buna pregatire a viitorilor antreprenori și manageri de transport;
Biblioteca online;
Newsletter.

Translate »