RO e-Transport: Operatorii prinși fără dispozitive GPS activate pentru monitorizarea mărfurilor vor fi amendați

Uniunea Societăților de Expediții din România

RO e-Transport: Operatorii prinși fără dispozitive GPS activate pentru monitorizarea mărfurilor vor fi amendați

Începând cu 1 ianuarie 2024, toate activitățile de transport rutier internațional de marfă trebuie să fie declarate in sistemul informatic RO e-Transport. Aceasta include toate operatiunile de import/export, achiziții intracomunitare și livrări intracomunitare, conform OUG 115/2023.

Responsabilitatea privind declararea transporturilor – prin aplicația SPV sau prin utilizarea unei serii de micro servicii expuse sub forma unui API – revine beneficiarilor mărfii.

Cu toate acestea, și operatorii de transport au partea lor de răspundere, fiind obligați să își echipeze camioanele cu un dispozitiv de tip terminal de comunicații (aparat GPS sau simplu telefon mobil care utilizează tehnologii de poziționare și transmisie de date prin satelit), pe care să instaleze software-ul pus la dispoziție gratuit de Centrul Național pentru Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor.

În plus, șoferii care transportă bunuri pentru care există obligația declarării în RO e-Transport trebuie să acceseze software-ul destinat monitorizării traseului și să îl păstreze în funcțiune până la locul de descărcare al bunurilor respective sau până la părăsirea teritoriului național.

În cazul bunurilor transportate rutier și aflate în regim vamal, monitorizarea se va face în conformitate cu prevederile OG 41/2022 (art.2 pct.9 lit c și d) astfel: „transportul bunurilor provenite din import de la locul de import (locul efectuării formalităților vamale de import) până la locul de descărcare situat pe teritoriul național” și „transportul bunurilor care fac obiectul exportului de la locul de încărcare situat pe teritoriul național până la biroul vamal de export situat pe teritoriul național sau până la punctul rutier de trecere a frontierei, după caz.“

Potrivit unui răspuns oficial primit de revista Tranzit, începând cu 1 iulie 2024, nerespectarea obligației de a dota autovehiculele cu dispozitivele necesare și asigurarea transferului de datelor curente de poziționare se sancționează cu amendă de la 20.000 la 100.000 de lei în cazul persoanelor juridice, respectiv de la 10.000 la 50.000 de lei în cazul persoanelor fizice.

Astfel, este recomandat ca transportatorii să se intereseze pentru fiecare transport internațional efectuat dacă acesta intră sub incidența OUG 115/2023, dacă bunurile respective au fost declarate în RO e-Transport și, pe perioada în care rulează pe teritoriul național, șoferul să fie atent să activeze software-ul de monitorizare.

Mai mult decât atât, la controlul în trafic, șoferul trebuie să prezinte – alături de toate celelalte documente – și codul UIT generat cu ocazia declarării transportului, sub orice formă inteligibilă.

 

Sursa: https://traficmedia.ro/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »