Uniunea Societăților de Expediții din România a solicitat Ministerului Transporturilor și Infrastructurii reînființarea limitării răspunderii transportatorului pentru pierderea totală sau parțială a mărfii transportate în cazul transportului național contra cost de mărfuri

Uniunea Societăților de Expediții din România

Uniunea Societăților de Expediții din România a solicitat Ministerului Transporturilor și Infrastructurii reînființarea limitării răspunderii transportatorului pentru pierderea totală sau parțială a mărfii transportate în cazul transportului național contra cost de mărfuri

Ordonanța Guvernului nr. 3/18 ianuarie 2024 pentru modificarea unor acte normative din domeniul transportului rutier abrogă prevederile alin. (2) art.77 al Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, ceea ce are drept consecință desființarea limitării răspunderii transportatorului pentru pierderea totală sau parțială a mărfii transportate în cazul transportului național contra cost de mărfuri.

Articolul 77 din OG 27/2011 prevedea următoarele:

„(1) Dispozițiile art. 1 pct. 2 și 3, precum și ale art. 2-30 și 32-41, cu excepția celor prevăzute la art. 23 pct. 3, din Convenția referitoare la contractul de transport internațional de mărfuri pe șosele (CMR), semnată la Geneva, Elveția, la 19 mai 1956, la care România a aderat prin Decretul nr. 451/1972, denumită în continuare Convenția CMR, sunt aplicabile transporturilor rutiere naționale contra cost de mărfuri.

(2) În transportul rutier național, prevederile art. 23 pct. 3 din Convenția CMR vor avea următorul cuprins: “Totuși, cuantumul despăgubirilor nu poate depăși echivalentul în lei a 2,5 USD per kilogram greutate brută lipsă.”

Având în vedere că alin. (2) al art. 77 a fost abrogat, dar alin. (1) al art. 77 a rămas neschimbat, practic, în transportul rutier național, nu se mai aplică echivalentul în lei a 2,5 USD per kilogram greutate brută lipsă pentru cuantumul despăgubirilor, iar transportatorul ar putea răspunde nelimitat în faţa beneficiarului mărfii (eventual la valoarea mărfii).

USER a studiat Nota de Fundamentare la Ordonanța Guvernului nr. 3/18 ianuarie 2024, de pe site-ul Guvernului, prin care se precizează:

“Actul normativ constituie o inițiativă a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în vederea clarificării…, precum și corelarea unor dispoziții privind încheierea și executarea contractului de transport pentru transporturile naționale.”

Iar la Expunerea de motive a Notei de Fundamentare se menționează:

“Eliminarea excepției prevăzuta inițial de la art. 23 pct. 3 din Convenția CMR, având în vedere că aceasta nu și-a regăsit utilitatea în aplicare, eliminarea ei fiind solicitată de uniunile profesionale din domeniu. De asemenea, de reținut este faptul că toate celelalte prevederi ale Convenției CMR care reglementează încheierea și executarea contractului de transport sunt aplicabile și în cazul transportului național de mărfuri.”

USER face precizarea că nu se află printre uniunile profesionale care au solicitat această modificare a legislației și s-a adresat astăzi Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pentru remedierea acestei situații periculoase în care se află transportatorii din cauza vidului legislativ creat.

Menționăm că limitarea răspunderii transportatorului se aplică la toate modurile de transport (feroviar, aerian, maritim, fluvial).

Această măsură adoptată prin Ordonanța Guvernului nr. 3/18 ianuarie 2024 ar produce o discriminare a transporturilor rutiere față de celelalte moduri de transport, mărind riscul unor costuri de despăgubire foarte mari în cazul unor accidente sau situații de pierdere/avariere a mărfurilor.

Pe de altă parte, există posibilitatea ca societățile de asigurări să crească substanțial primele de asigurare pentru transporturile rutiere naționale de marfă, în concordanță cu riscul și limita de răspundere.

Având în vedere cele menționate mai sus, așteptăm ca Ministerului Transporturilor și Infrastructurii să analizeze posibilitatea de a reveni cât mai urgent la reintroducerea limitării răspunderii transportatorului la transporturile naționale contra cost de  mărfuri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »