Program de activități pe 2024

Uniunea Societăților de Expediții din România

• Promovarea și continuarea derulării cursurilor organizate de USER, conform Standardelor FIATA, pentru obținerea Diplomei FIATA în Expediții (FIATA Diploma in Freight Forwarding) și a Diplomei USER de competență profesională în domeniul expedițiilor de mărfuri.

• Elaborarea standardului de „expeditor internațional”, în conformitate cu COR (Clasificarea ocupațiilor din România – 432331).

• Autorizarea cursurilor de expediții de mărfuri la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

• Continuarea campaniei de acțiuni pentru cunoașterea în instituții și mediul de afaceri a rolului societăților de expediții.

• Demers pentru implementarea e-CMR în România.

• Demers la CNAIR privind incorectitudinea cântăririi autovehiculelor încărcate cu marfă în punctele de trecere a frontierei.

• Continuarea demersului pentru elaborarea unui sistem eficient de asigurări, cu ajutorul unor specialiști.

• Intervenții punctuale la autorități, solicitate de membrii USER pentru rezolvarea unor probleme de interes comun.

• Implicarea continuă a USER în transportul multimodal, intermodal.

• Organizarea de întâlniri zonale cu membrii.

• Organizarea/participarea de seminarii, conferințe, târguri, congrese interne și internaționale de interes pentru membrii USER.

• Organizarea de vizite în terminale portuare, intermodale, atât pentru membrii USER, cât și pentru studenții Facultății de Transporturi (UPB).

• Semnarea unor acorduri de parteneriat și cu alte facultăți de profil din țară.

• Extinderea folosirii de documente de transport FIATA, atât în format pe hârtie, cât și în format digital.

• Încheierea de noi acorduri cu alte asociații cu profil similar, cu parteneri media.

• Campanie de atragere de noi membri asociați și parteneri.

• Lărgirea păleței de servicii și activități pe baza sugestiilor de la membrii USER.

• Continuarea trimiterii newsletterului USER.

Translate »