Program de activități pe 2021

Uniunea Societăților de Expediții din România

● Modificarea și adaptarea la etapa actuală a Condițiilor generale de transport si servicii ce stau la baza activității societatilor de expediții membre USER – realizat luna mai 2021;
● Difuzarea, publicarea Condițiilor generale de transport si servicii ce stau la baza activității societatilor de expediții membre USER – termen 31 iulie 2021;
● Aderarea USER la Camera de Comert si Industrie a Romaniei – realizat luna mai 2021;
● Finalizarea elaborării materialelor de curs pe baza standardelor FIATA, pentru obținerea Diplomei de expeditor (FIATA Diploma in Freight Forwarding) – termen 15 august 2021;
● Deschiderea cursurilor pe baza materialelor elaborate – termen 15 septembrie 2021;
● Încheierea unor acorduri de colaborare cu asociații de profil din țară și din străinătate – termen 31 decembrie 2021;
● Extinderea unor proceduri digitale de emitere a altor documente FIATA – termen 31 octombrie 2021;
● Intervenții punctuale la autorități solicitate de membrii USER pentru rezolvarea unor probleme de interes comun – termen 31 decembrie 2021;
● Lărgirea paletei de activități și servicii bazate și pe sugestiile membrilor – termen 31 decembrie 2021;
● Organizarea unor webinarii pe tema GDPR – termen 30 septembrie 2021;
● Organizarea și intensificarea activităților secțiunilor uniunii – termen 31 decembrie 2021;
● Stimularea prezenței mai active a membrilor în activitățile uniunii, în condițiile pandemiei de coronavirus – termen 31 decembrie 2021;
● Implicarea USER în transportul intermodal – termen 31 decembrie 2021.

Translate »