Program de activități pe 2023

Uniunea Societăților de Expediții din România

• Organizarea de manifestări, evenimente cu prilejul aniversării a 30 de ani de la înființarea USER, având ca slogan “Creșterea rolului societăților de expediții în economie”

• Campanie de acțiuni pentru cunoașterea în instituții și în mediul de afaceri a rolului societăților de expediții

• Promovarea și continuarea cursurilor pentru obținerea Diplomei FIATA în Expediții (FIATA Diploma in Freight Forwarding) și a Diplomei USER de competență profesională în domeniul expedițiilor de mărfuri

• Demers la Direcția Generală a Vămilor pentru luarea în evidență a USER ca reprezentant al comisionarilor vamali

• Intervenții punctuale la autorități, solicitate de membrii USER pentru rezolvarea unor probleme de interes comun

• Implicarea mai mare a USER în transportul intermodal (USER este membru partener al UIRR – Uniunea Internațională a Transportului Combinat Rutier – Feroviar)

• Acțiuni ce rezultă din rolul de coordonator național al campaniei CT4EU (Transport combinat pentru Europa), lansată de UIRR

• Măsuri pentru atragerea de noi membri, având în vedere potențialul foarte mare din domeniul expedițiilor și logisticii

• Elaborarea unui sistem eficient de asigurări, cu ajutorul unor specialiști

• Participarea la seminarii, conferințe, târguri, congrese interne și internaționale de interes pentru membrii USER

• Organizarea de webinarii de interes

• Extinderea folosirii de documente de transport, conosamente FIATA și altele, în format digital

• Încheierea de noi acorduri cu alte asociații cu profil similar, din țară și din străinătate

• Lărgirea paletei de activități și servicii bazate și pe sugestiile membrilor

Translate »