Program de activități pe 2022

Uniunea Societăților de Expediții din România

• Continuarea cursurilor de expediții pentru obținerea Diplomei FIATA în Expediții (FIATA Diploma in Freight Forwarding) și a Diplomei USER de competență profesională în domeniul expedițiilor de mărfuri:

      – finalizarea primei serii – termen 15 iulie 2022;
      – începutul celei de a doua serii – termen 15 septembrie 2022;

• Elaborarea materialelor pentru obținerea revalidarii de la FIATA a programului de cursuri organizate de USER – termen 15 septembrie 2022;

• Elaborarea și transmiterea periodică a unui newsletter – realizat 30 martie 2022;

• Încheierea unor acorduri de colaborare cu asociații de profil din țară și din străinătate – termen 31 decembrie 2022;

• Extinderea unor proceduri digitale de emitere a altor documente FIATA – termen 31 octombrie 2022;

• Intervenții punctuale la autorități solicitate de membrii USER pentru rezolvarea unor probleme de interes comun – termen 31 decembrie 2022;

• Lărgirea paletei de activități și servicii bazate și pe sugestiile membrilor – termen 31 decembrie 2022;

• Organizarea unor webinarii de interes (de ex: pe tema GDPR) – termen 31 decembrie 2022;

• Organizarea și intensificarea activităților secțiunilor uniunii – termen 31 decembrie 2022;

• Stimularea prezenței mai active a membrilor în activitățile uniunii, în condițiile pandemiei de coronavirus – termen 31 decembrie 2022;

• Implicarea USER în transportul intermodal – termen 31 decembrie 2022.

Translate »