Program de activități pe 2021

Uniunea Societatilor de Expeditii din Romania

● Finalizarea elaborării materialelor de curs pe baza standardelor FIATA, pentru obținerea Diplomei de expeditor (FIATA Diploma in Freight Forwarding);
● Deschiderea cursurilor pe baza materialelor elaborate;
● Încheierea unor acorduri de colaborare cu asociații de profil din țară și din străinătate;
● Extinderea unor proceduri digitale de emitere a altor documente FIATA;
● Modificarea și adaptarea la etapa actuală a Condițiilor generale de transport ce stau la baza activității caselor de expediții membre USER;
● Lărgirea paletei de activități și servicii bazate și pe sugestiile membrilor;
● Organizarea și intensificarea activităților secțiunilor uniunii;
● Intervenții punctuale la autorități solicitate de membrii USER pentru rezolvarea unor probleme de interes comun;
● Stimularea prezenței mai active a membrilor în activitățile uniunii, în condițiile pandemiei de coronavirus;
● Implicarea USER în transportul intermodal.

Translate »