Organizare

Uniunea Societăților de Expediții din România

Organele de conducere ale USER sunt:

● Adunarea generală a membrilor;
●  Consiliul director;
●  Comisia de cenzori.

Translate »