Organizare

Uniunea Societăților de Expediții din România

Organele de conducere ale USER sunt:

● Adunarea Generală a Membrilor (AGM);
●  Consiliul de Conducere;
●  Comisia de cenzori.

Translate »