Cum să deveniți membru asociat USER

Uniunea Societăților de Expediții din România

Membru asociat al USER poate deveni orice societate comercială din România care are în obiectul său de activitate expediții interne și/sau internaționale de mărfuri, transport, logistică, activități conexe sau activitate de comisionar în vamă si care este de acord cu prevederile statutare USER și se obligă să le respecte.

1

Actele necesare înscrierii la USER:

● Adeziune ștampilată și semnată de reprezentantul societății;
● Actul constitutiv al societății;
● Certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului;
● Asigurarea de răspundere civilă a companiei.

2

Aderarea la USER implică următoarele:

● Plata unei taxe de înscriere de 350 lei (se percepe o singură dată, la semnarea adeziunii);
● Plata unei cotizații anuale în valoare de 900 lei.

Formularul de adeziune la USER în format docx:

Descărcați acum
Translate »