Rolul societăților de expediții

Uniunea Societăților de Expediții din România

Societatea de expediții este o entitate juridică ce se obligă față de clienții săi, la solicitarea acestora, să realizeze o gamă de operațiuni/activități care asigură transportul și livrarea mărfurilor/bunurilor de la expeditor la destinatar, în condiții economice optime, sigure, respectând termenii contractuali.

Urmărirea și executarea acestor operațiuni/activități presupune cunoașterea tuturor reglementărilor ce acționează în sfera transporturilor interne și internaționale de mărfuri, ceea ce nu întotdeauna este la îndemâna vânzătorilor sau cumpărătorilor, care au ca preocupare principală comercializarea mărfurilor și care nu pot avea întotdeauna personal care să cunoască tarifele, rutele, regulamentele și condițiile diferitelor organizații de transport.

Așadar, rolul societății de expediții este să asigure clienților săi, pe lângă transportul mărfurilor, asistență, consiliere și servicii care preced încheierea contractelor de vânzare-cumpărare dintre aceștia sau servicii post-contractuale, cum ar fi:

– asigurarea calculațiilor tarifare privind nivelul cheltuielilor de transport și al cheltuielilor accesorii legate de transportul mărfurilor contractate;

– acordarea de consultații privind interpretarea termenilor și a condițiilor de livrare la încheierea contractelor de comerț exterior (regulile INCOTERMS);

– indicații cu privire la posibilitățile de alegere a mijloacelor de transport cele mai adecvate;

– acordarea de asistență comercială privind pregătirea și prezentarea mărfurilor pentru expediere – ambalarea și marcarea acestora;

– stabilirea rutelor optime de îndrumare a transporturilor;

– întocmirea și perfecționarea formalităților privind asigurarea mărfurilor împotriva riscurilor la transport;

– întocmirea documentelor și formalităților de expediere și transport a mărfurilor de comerț exterior (scrisori de trăsură, conosamente, documente FIATA, instrucțiuni, note de expediție etc);

– organizarea expedierii mărfurilor în regim de grupaj;

– întocmirea documentelor și îndeplinirea formalităților pentru vămuirea mărfurilor (comisionariat vamal);

– urmărirea deplasării mărfurilor pe parcurs și avizarea promptă a celor interesați cu privire la situația transportului;

– depozitarea temporară a mărfurilor și efectuarea unor servicii logistice cum ar fi: sortare, preambalare, etichetare, marcare, gestiunea stocurilor etc;

– însoțirea transporturilor speciale (mărfuri cu gabarit depășit, cu regim special de viteză etc).

Este necesar a se face distincția între activitatea de transport propriu-zisă (cărăușie) și activitatea de expediție de mărfuri, precizând că activitatea de bază a cărăușului este aceea de a transporta efectiv mărfurile cu mijloace de transport proprii, iar sarcina societății de expediții este de a asigura expedierea mărfurilor din însărcinarea și în contul clienților săi, cu mijloace de transport ale cărăușilor.

Principalele diferențe dintre o societate de expediții și un transportator (cărăuș) sunt:

(1) Societatea de expediții poate oferi, la cerere, consiliere în ceea ce privește documentația necesară transportului, începând cu explicarea termenilor internaționali comerciali de tranzacție dintre vânzător și cumpărător (numiți INCOTERMS – Internațional Commercial Terms) și până la consilierea în ceea ce privește documentația bancară (cont ESCROW, acreditiv, garanție bancară etc).

(2) Societatea de expediții poate oferi servicii de comisionariat vamal, dacă posedă autorizațiile legale, sau poate angaja un comisionar în vamă, în cazul în care clientul solicită astfel de servicii accesorii transportului.

(3) Societatea de expediții poate oferi servicii logistice (depozitare, manipulare, ambalare, etichetare, distribuţie a mărfurilor) fie ea însăși, fie prin parteneri de-ai săi.

(4) Societatea de expediții poate optimiza un transport în funcție de necesitatea clientului, utilizând chiar transport multimodal (combinat rutier – maritim – feroviar).

(5) Societatea de expediții poate obține costurile necesare pentru transport de la mai mulți transportatori, oferind astfel clientului posibilitatea de a alege între prețuri, durată și condițiile de transport.

(6) Livrarea “Last Mile” devine din ce în ce mai importantă pentru foarte mulți operatori economici. O societate de expediții poate oferi clientului multiple variante de livrare “Last Mile”.

(7) Flexibilitatea este atributul principal care definește activitatea unei societăți de expediții. Flexibilitate înseamnă să poți armoniza orice activitate prestată cu necesitatea și cerința clientului. Experiența unei societăți de expediții este și va fi întotdeauna mai amplă decât a unui transportator, deoarece societatea de expediții trebuie să fie la curent cu toată legislația în vigoare, cu toate noutățile în ceea ce privește toate modurile de transport și servicii accesorii.

(8) Conectivitate înseamnă relația dintre oameni. Chiar dacă în ultimul timp tendința este de digitalizare, automatizare, întotdeauna la o societate de expediții clientul poate găsi o persoană cu care să poată comunica și de la care să primească răspunsurile de care are nevoie.

Punând cap la cap toate aceste aptitudini și cunoștințe pe care trebuie să le posede un expeditor profesionist de mărfuri, înțelegem de ce FIATA (Fédération Internaționale des Associations de Transitaires et Assimilés) a apreciat expeditorul de mărfuri drept “arhitect al transporturilor”.

Translate »