Conosamente, scrisori de transport FIATA

Uniunea Societăților de Expediții din România

Cum puteți obține documente FIATA
(FBL, FWB, FCR, FCT, FWR sau SDT)

● Completați „Cererea de livrare documente FIATA”, pe care o puteți descărca de pe site-ul nostru;
● Transmiteți pe e-mail această cerere semnată și ștampilată la adresa office@user.ro;
● Transmiteți pe e-mail o copie a asigurării de răspundere civilă a societății, la adresa office@user.ro;
● USER vă va trimite pe e-mail factura;
● După achitare, solicitantul va trimite dovada plății pe e-mail, iar USER va pregăti setul de documente și le va expedia, conform modalității de livrare menționate în formularul de cerere.

Timpul de livrare a documentelor este de aproximativ 3 zile, începând de la momentul solicitării.

Instrucțiuni privind utilizarea documentelor de transport FIATA

Documentele de transport FIATA pot fi emise doar de societățile de expediții care sunt membre ale USER și cărora uniunea le dă aprobarea pentru utilizare, dacă îndeplinesc următoarele condiții:

Sunt stabilite legal pe teritoriul României
Îndeplinesc cerințele legale relevante pentru înființarea și funcționarea unei societăți de expediții și/sau logistică
Dețin asigurare de răspundere civilă

Pentru a evita utilizarea greșită sau abuzul documentelor de transport FIATA, astfel încât să se asigure buna reputație a acestora,

USER are obligația:

– să aloce un număr de înregistrare fiecărui set de documente FIATA;
– să țină o evidență a numerelor de înregistrare ale documentelor înmânate societăților membre;
– să tipărească sigla proprie pe documentele de transport FIATA, în spațiul indicat în mod expres în acest scop;
– să păstreze o copie a poliței de asigurare de răspundere civilă valabilă, încheiată de societatea care solicită documente de transport FIATA.

Societatea de expediții are obligația:

– să imprime pe documentul de transport FIATA, în câmpul din dreapta sus, următoarele date: numele și adresa completă care indică locul de desfășurare a activității, inclusiv numărul de telefon, adresa de e-mail;
– să emită documentele de transport FIATA în conformitate cu condițiile înscrise pe verso-ul acestor documente;
– să dețină o asigurare de răspundere civilă valabilă și să pună la dispoziția USER o copie a acesteia.

FIATA își rezervă dreptul de a efectua audituri aleatorii în orice moment, pentru a se asigura că astfel de proceduri sunt menținute în mod eficient.

Documente FIATA

FIATA a creat câteva documente și formulare pentru a stabili un standard uniform de utilizat de către expeditorii din întreaga lume.

Documentele FIATA au o reputație excelentă, fiind recunoscute ca documente de tradiție, utilizarea lor oferind încredere comercianților, băncilor. Ele au contribuit la facilitarea schimburilor de mărfuri internaționale și vor continua să fie instrumente valoroase în comerțul internațional.

Documentele sunt ușor de recunoscut, întrucât au culori distincte și poartă sigla FIATA pe fundalul lor.

Documentele și formularele FIATA pot fi utilizate doar de către membrii organizațiilor naționale ale societăților de expediții (USER).

În România documentele și formularele FIATA sunt tipărite și distribuite de USER, care este autorizată în acest scop de FIATA. USER ține evidența documentelor distribuite, având responsabilitatea folosirii acestora în scopul pentru care au fost emise.

FBL

Conosament FIATA de Transport Multimodal Negociabil

Condițiile standard (1992) care reglementează Conosamentul FIATA de Transport Multimodal Negociabil (FBL)

FWB

Scrisoarea de transport FIATA pentru Transport Multimodal Ne-negociabil

Conditiile standard (1997) care reglementează Scrisoarea de Transport FIATA pentru Transport Multimodal Ne-negociabil (FWB)

FIATA FCR

Certificat de Primire al Expeditorului (Societății de Expediții)

FIATA FCT

Certificat de Transport al Expeditorului (Societății de Expediții)

FWR

Chitanță de Depozit FIATA

SDT

Declarația expeditorului pentru transportul mărfurilor periculoase

SIC

Certificarea expeditorului pentru greutatea mărfii la transport intermodal

FFI

Instrucțiuni de expediere

Translate »