Legislație transport fluvial

Uniunea Societăților de Expediții din România

Acordul european din 19 ianuarie 1996 privind marile cai navigabile de importanţă internaţională (AGN)

Vedeți aici

Convenţia din 23 septembrie 1989 despre condiţiile generale de transport mărfuri în trafic internaţional pe Dunăre

Vedeți aici

Convenția de la Budapesta privind contractul de transport de mărfuri în navigația interioară (CMNI)

Vedeți aici

Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată

Vedeți aici

Hotărârea nr. 665 din 24 iunie 2008 pentru stabilirea nominală şi pe porţiuni a căilor navigabile interioare ale României

Vedeți aici

Acordul european privind transportul internațional de mărfuri periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000, la care România a aderat prin Legea nr. 159/2008 și OMTI nr. 466/2011

Vedeți aici

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1356/96 din 8 iulie 1996 privind regulile comune aplicabile transportului de mărfuri sau de pasageri pe cale navigabilă interioară între statele membre în vederea stabilirii libertății de furnizare a astfel de servicii de transport

Vedeți aici

Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3921 / 91 din 16 decembrie 1991 care stabilește condițiile în care transportatorii nerezidenți pot transporta mărfuri sau pasageri pe căile navigabile interioare dintr-un stat membru

Vedeți aici

CARTEA ALBĂ – Foaia de parcurs către un spațiu european unic de transport si către un sistem de transport eficient

Vedeți aici

Strategia de mobilitate sustenabilă și inteligentă

Vedeți aici

Naiades III – Îmbunătățirea transportului european pe căi navigabile interioare

Vedeți aici
Translate »