Cod de conduită profesională a membrilor USER

Uniunea Societăților de Expediții din România

Prin promovarea și aplicarea acestui Cod de conduită profesională, Uniunea Societăților de Expediții din România (USER) își propune următoarele:

• Să mențină un standard înalt de etică în afaceri și conduită profesională în rândul companiilor de expediții, transport, logistică sau de comisionariat vamal din România;
• Să promoveze interesele și bunăstarea acestor companii, să le îmbunătățească statutul profesional;
• Să asigure un nivel ridicat de educație și experiență profesionale, esențiale pentru furnizarea de servicii eficiente;
• Să promoveze concurența loială între membrii săi;
• Să asigure relații de afaceri echitabile atât între membri și clienții/partenerii/furnizorii acestora, cât și între membrii săi;
• Să promoveze încrederea publicului în profesie, în special prin prevenirea sau corectarea oricăror neconformități sau abuzuri care ar putea submina această încredere;
• Să combată corupția, frauda, comerțul ilicit în domeniul expedițiilor și logisticii.

Membrii Societăților de Expediții din România (USER) sunt obligați să respecte prevederile prezentului Cod de conduită profesională și să depună eforturi pentru atingerea următoarelor obiective atunci când își desfășoară activitățile:

1) Să promoveze, să susțină și să păstreze reputația USER și a industriei de expediții și logistică;
2) Să întărească încrederea publicului în profesia de expeditor de marfă;
3) Să asigure servicii de înaltă calitate și să își îndeplinească obligațiile asumate, având în centrul atenției clientul;
4) Să soluționeze orice reclamații prompt și echitabil, în conformitate cu reglementările aplicabile;
5) Să stabilească și să mențină relații profesionale, oneste și decente cu clienții, partenerii și furnizorii;
6) Să respecte principiile concurenţei libere şi loiale, să respecte întotdeauna principiile „fair play”, să asigure un tratament egal tuturor participanților la viața economică și să le respecte interesele, să se abțină de la participarea la practici comerciale restrictive/opresive sau la acorduri ilegale de cartel;
7) Să respecte toate convențiile internaționale aplicabile, reglementările UE și tratatele bilaterale;
8) Să respecte legislația, regulile, reglementările și practicile de afaceri aplicabile în România;
9) Să nu accepte acte și practici de corupție care vizează obținerea de avantaje competitive pentru sine sau pentru clienții lor;
10) Să păstreze confidențialitatea oricăror informații de afaceri și contabile ale clienților, partenerilor și concurenților;
11) Să se abțină de la diseminarea de informații false, parțiale sau greșite, inclusiv despre concurenții, clienții și angajații acestora;
12) Să contribuie la dezvoltarea durabilă a industriei de transport prin reducerea impactului negativ al acestuia asupra mediului.

Realizarea obiectivelor de mai sus este considerată un criteriu pentru buna reputație și seriozitate a tuturor membrilor USER în cadrul vieții economice a țării.

În cazul încălcării grave și regulate a Codului de conduită profesională, conform art. 5.7 din Statutul USER, companiile își pot pierde calitatea de membru.

Translate »