Membri

Uniunea Societăților de Expediții din România

Membrii USER sunt de două categorii:

Membri ordinariMembri asociațiMembrii ordinari au dreptul:

a) să aleagă și să fie aleși prin reprezentanții lor legali în organele de conducere USER;
b) să participe cu vot deliberativ la luarea hotărârilor în Adunarile Generale ale Membrilor USER;
c) să solicite susținerea intereselor lor;
d) să facă propuneri pentru îmbunătățirea și extinderea activității USER;
e) să participe la conferințele, simpozioanele și dezbaterile organizate de USER;
f) să consulte fondul de publicații și documentare al USER;
g) să colaboreze la publicațiile editate de USER;
h) să participe la vizitele si schimburile de experiență organizate de USER în țară și în străinătate;
i) să beneficieze de consultații de specialitate pe probleme tehnice, economice și juridice.

Membrii asociați au drepturile mentionate mai sus, cu excepția celor prevazute la lit. a și b.

Translate »