USER solicită susținere la FIATA în privința monopolului și abuzurilor liniilor maritime și primește invitație să devină membru al Grupului de Lucru pentru Transport Maritim

Uniunea Societăților de Expediții din România

USER solicită susținere la FIATA în privința monopolului și abuzurilor liniilor maritime și primește invitație să devină membru al Grupului de Lucru pentru Transport Maritim

În februarie 2023, USER a solicitat la FIATA ca, în cadrul ședinței anuale FIATA HQ din 18 – 21 martie, să se abordeze un subiect care preocupă foarte mult casele de expediții românești implicate în transportul maritim de mărfuri, și anume, monopolul pe care îl au liniile maritime și abuzurile pe care le practică în acest domeniu.

În scrisoarea trimisă, USER a subliniat faptul că, la cea de-a XIV-a ediție a Conferinței SEEFF (South East European Freight Forwarders Associations), desfășurată în perioada 29-30 septembrie 2022, la Sofia-Bulgaria, a fost lansat un Document de poziție privind asigurarea mediului de concurență loială în transport maritim și logistică, prin care se exprimă îngrijorarea că în ultimii ani, și mai ales în timpul pandemiei de Covid-19, marile linii maritime au câștigat o putere de negociere semnificativă, ducând atât la o creștere de până la 7 sau a tarifelor de transport, cât și la o deteriorare fără precedent a calității serviciilor (nerespectarea angajamentelor contractuale privind rezervările, furnizarea de containere și asigurarea spațiului la bordul navelor).

De asemenea, liniile maritime au început să intre în activități desfășurate în mod tradițional de companiile de expediție care operează în mediul de liberă concurență, alungându-le astfel de pe piață și, în cele din urmă, limitând opțiunile clienților de a alege liber furnizorii de servicii de transport și logistică.

Prin acest document, SEEFF solicită asociațiilor naționale de expeditori de marfă să investigheze orice raport al companiilor membre din țările lor de abuz de poziție de monopol de către liniile maritime sau dovezi ale acordurilor de cartel și să trimită astfel de probleme autorităților locale de concurență și protecției consumatorilor.

De asemenea, încurajează asociațiile naționale de expeditori să caute oportunități de implementare a măsurilor de reglementare pe liniile maritime la nivel național, în cadrul legislației UE actuale și în conformitate cu politicile generale stabilite de FIATA și CLECAT.

Ținând cont de recomandările Comitetului Consultativ SEEFF, USER a solicitat susținere la FIATA, pentru a găsi împreună soluții la noile provocări globale cu care se confruntă industria de transport maritim și logistică, ce afectează din ce în ce mai grav societățile de expediții.

FIATA a salutat inițiativa USER și și-a arătat disponibilitatea de a ne sprijini, precizând că promovarea concurenței loiale și echitabile pentru toți actorii lanțului de aprovizionare se află în centrul inițiativelor sale de politică.

De asemenea, a invitat uniunea noastră să facă parte din FIATA Working Group Seafreight și să aducă informații cu privire la cazurile în care companiile membre au avut probleme cu transportatorii maritimi în oricare dintre categoriile menționate aici: tratament inechitabil, probleme contractuale, echipamente și infrastructură, preț, lipsă de capacitate, reținere, penalizări, suprataxe și altele, asigurându-ne de deplinăconfidențialitate.

La reuniunea FIATA HQ ce va avea loc în numai trei săptămâni, la Geneva, Elvetia, USER va aborda problemele menționate și vă va informa cu privire la soluțiile propuse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »