Uniunea Societăților de Expediții din România (USER) a solicitat Autorității Aeronautice Civile Române luarea în evidență ca reprezentant al caselor de expediții – 27.02.2023

Uniunea Societăților de Expediții din România

Uniunea Societăților de Expediții din România (USER) a solicitat Autorității Aeronautice Civile Române luarea în evidență ca reprezentant al caselor de expediții – 27.02.2023

Având în vedere că un număr important de membri USER desfășoară activitate de expediții aeriene de mărfuri, uniunea a prevăzut în statut organizarea unei secțiuni numită “Expediții de mărfuri în trafic aerian”, coordonată direct de un vicepreședinte al Consiliului director, doamna Simona Dumitru.

Astfel, USER și-a propus o implicare directă și activă în problemele membrilor săi și, apreciind oportunitatea unor relații de colaborare a autorităților cu casele de expediții, a solicitat Autorității Aeronautice Civile Române să accepte ca reprezentarea acestora să se realizeze de Uniunea Societăților de Expediții din România.

Adresa către Autoritatea Aeronautică Civilă Română

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »