Uniunea Societăților de Expediții din România (USER) a solicitat Autorității Vamale Române luarea în evidență ca reprezentant al comisionarilor vamali – 23.02.2023

Uniunea Societăților de Expediții din România

Uniunea Societăților de Expediții din România (USER) a solicitat Autorității Vamale Române luarea în evidență ca reprezentant al comisionarilor vamali – 23.02.2023

Având în vedere că un număr important de membri USER sunt autorizați comisionari vamali și își desfășoară activitatea în peste 40 de birouri vamale și țînând cont de specificul și problematica complexă a acestei activități, uniunea a prevăzut în statut organizarea unei secțiuni numită „Comisionari în vamă”, coordonată direct de vicepreședintele Consiliului director, domnul Marian Neagu.

Astfel, USER și-a propus o implicare directă și activă în problemele membrilor săi și, apreciind oportunitatea unor relații de colaborare a autorităților vamale cu casele de expediții și comisionarii vamali, a solicitat Autorității Vamale Române să accepte ca reprezentarea acestora să se realizeze de Uniunea Societăților de Expediții din România.

Adresa către Autoritatea Vamală Română

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »