Uniunea Societăților de Expediții din România salută decizia Comisiei Europene de a nu prelungi valabilitatea Regulamentului de Exceptare pe Categorii de Consorții (CBER – Consortia Block Exemption Regulation), care expiră în 25 aprilie 2024

Uniunea Societăților de Expediții din România

Uniunea Societăților de Expediții din România salută decizia Comisiei Europene de a nu prelungi valabilitatea Regulamentului de Exceptare pe Categorii de Consorții (CBER – Consortia Block Exemption Regulation), care expiră în 25 aprilie 2024

Regulamentul de Exceptare pe Categorii a Consorțiilor de transport maritim de linie (Consortia Block Exemption Regulation – CBER), a fost înființat în anul 2009 și permite companiilor de transport maritim de linie, cu o cotă de piață combinată sub 30%,  să coopereze și să ofere servicii de transport în comun, prin „consorții”. De asemenea, acest acord include operarea sau utilizarea în comun a terminalelor portuare și anumite alte activități auxiliare.

Este evident că societățile de expediții de marfă nu operează în condiții egale în cadrul CBER, care, pe lângă cele prezentate mai sus, oferă armatorilor posibilitatea de a partaja o gamă largă de informații, unele fiind sensibile din punct de vedere comercial. 

Având în vedere importanța CBER și riscurile prezentate pentru condițiile de concurență pe piață, în iulie 2022, FIATA, împreună cu nouă organizații comerciale, CLECAT, FEPORT, GSF, ESC, EBU, ETA, UIRR, IAM și FIDI au făcut o solicitare comună la Comisia Europeană pentru a începe revizuirea Regulamentului de Exceptare pe Categorii a Consorțiilor de transport maritim de linie. Ulterior, Comisia Europeană a notificat că revizuirea a început la 9 august 2022. Conform UE, această inițiativă și-a propus să evalueze modul în care a funcționat CBER de la ultima extindere în 2020.

USER s-a raliat demersurilor FIATA și a celorlalți actori ai lanțului de aprovizionare și, în 23 martie 2023, a adresat o solicitare către Comisia Europeană – Adina Vălean, Comisar European pentru transporturi, de a lua în considerare ca, din 25 aprilie 2024, CBERsă nu mai fie prelungit.

În data de 12 mai 2023, Comisia Europeană ne-a transmis răspunsul său cu privire la solicitarea adresată de USER, mulțumind pentru scrisoarea din 23 martie 2023, care conturează o imagine clară a poziției uniunii noastre privind revizuirea CBER și strategiile de integrare verticală a companiilor maritime de linie. De asemenea, CE ne-a comunicat că intenționează să publice raportul de evaluare în al treilea trimestru al anului 2023 și, cu această ocazie, să anunțe dacă CBER va expira sau va fi reînnoit.

Astfel, în data de 10 octombrie 2023, Comisia Europeană a decis să nu extindă cadrul legal al UE care scutește consorțiile de transport maritim de linie de la normele UE antitrust. Comisia a concluzionat că CBER nu mai promovează concurența în sectorul transportului maritim și, prin urmare, îl va lăsa să expire la 25 aprilie 2024.

„Serviciile de transport maritim sunt cruciale pentru comerțul european și mondial. Acest sector cheie a suferit schimbări structurale semnificative, cum ar fi consolidarea transportatorilor, alianțele globale și integrarea verticală, rezultând noi condiții de piață, care au devenit evidente în timpul pandemiei de coronavirus. Evaluarea noastră a arătat că o exceptare pe categorii dedicată liniilor de transport maritim nu mai este adaptată la acele noi condiții de piață. Acesta este motivul pentru care am decis să nu extindem cadrul actual și să-l lăsăm să expire la 25 aprilie 2024.” a anunțat Comisarul Didier Reynders, responsabil cu politică de concurență.

Expirarea CBER nu înseamnă că o cooperare între liniile maritime devine ilegală în conformitate cu normele antitrust ale UE. În schimb, transportatorii care operează către sau dinspre UE vor evalua compatibilitatea acordurilor lor de colaborare cu normele antitrust ale UE, pe baza orientărilor extinse furnizate în Horizontal Block Exemption Regulation and Specialization Block Exemption Regulation.

Așadar, în viitor, orice eventual consorțiu va fi supus unei supravegheri consolidate pe baza normelor antitrust ale UE, care se aplică tuturor celorlalte sectoare economice. Acest lucru va permite Comisiei Europene să ia în considerare noua normalitate pe piață, ținând cont de integrarea verticală a anumitor transportatori și de eterogenitatea dimensiunilor altor părți interesate.

Sursa: https://ec.europa.eu/commission/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »