TTS anunță finalizarea proiectul de modernizare a infrastructurii Portului Giurgiu

Uniunea Societăților de Expediții din România

TTS anunță finalizarea proiectul de modernizare a infrastructurii Portului Giurgiu

Potrivit unui comunicat transmis pe Bursa de Valori București (BVB), TTS, unul dintre cei mai mari transportatori de mărfuri pe ape interioare din bazinul Dunării, anunță finalizarea proiectul „Modernizarea infrastructurii în Portul Giurgiu, zona Ramadan, danele 1, 2 – platforma portuară, utilități, căi de acces”, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 1 „Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient”, Obiectivul Specific 1.3 „Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală” , cu respectarea prevederilor contractului de finanțare nr. 146, semnat cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. 

Printre obiectivele atinse se numără:

  • Obiectiv general: Creşterea gradului de utilizare a Portului Giurgiu, situat pe reţeaua TEN-T centrală, contribuind la dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, energie şi prevenirea riscului la standarde europene, în vederea creării premiselor unei creşteri economice sustenabile, în condiţii de siguranţă şi utilizare eficientă a resurselor, obiectiv al POIM 2014-2020, Axa prioritara 1 “Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient”, Obiectivul Specific 1.3 “Creşterea gradului de utilizare a cailor navigabile şi a porturilor situate pe reţeaua TEN-T centrală”.
  • Obiectivul Specific nr. 1 este modernizarea infrastructurii în Portul Giurgiu – Zona Ramadan, Danele 1,2, prin realizarea de lucrări asupra platformei portuare, a utilităţilor şi a căilor de acces.
  • Obiectivul Specific nr. 2 este creşterea volumului de mărfuri tranzitate pe căile navigabile interioare, fiind utilizată infrastructura portuară modernizată din Portul Giurgiu.
  • Obiectivul Specific nr. 3 este contribuţia la transportul durabil stimulând reducerea poluării cu CO2, prin diminuarea parcursului vehiculelor pe căi rutiere şi timpii de manevră pe platformă.

Potrivit Ziarului Bursa, valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA) a fost de 23,912,246.30 lei din care 14,386,266.97 lei reprezintă finanţare nerambursabilă (12,228,326.92 lei din Fondul de Coeziune şi 2,157,940.05 lei din bugetul naţional).

Investiția este localizată în Judeţul Giurgiu, în intravilan, în spatele Danelor 1 şi 2 din zona Ramadan din Portul Giurgiu, pe o suprafaţă totală de 14793 mp.

Rezultatele obţinute în urma implementării proiectului sunt:

  • Proiectul contribuie la îndeplinirea indicatorului 2S6 – Porturi situate pe TEN-T modernizate, respectiv contribuie la modernizarea Portului Giurgiu şi la îndeplinirea indicatorului 2S3 – Mărfuri transportate pe căi navigabile interioare, cu un estimat de creştere cu aproximativ 75.000 tone/an, în primul an de exploatare.
  • Amenajare platforme portuare aferente terenului închiriat – 9980 mp.
  • Reţele de alimentare cu apă şi de energie electrică, atât pentru alimentarea navelor, cât şi pentru funcţionarea echipamentelor şi a altor facilitaţi amplasate pe platforma portuară.
  • Reducerea parcursului de autocamioane grele cu 2.425 mii HGV-Km în anul 2024 şi cu 4.474 mii HGV-km în anul 2050.

 

Sursa: www.bursa.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »