Noi obligații de raportare în sistemul RO e-Transport, de la începutul lui 2024

Uniunea Societăților de Expediții din România

Noi obligații de raportare în sistemul RO e-Transport, de la începutul lui 2024

Ordonanța de urgență nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal bugetare a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1139 din 15.12.2023.

În afară de modificările aduse legislației fiscale, Ordonanța mai sus citată introduce o nouă obligație de raportare a tuturor transporturilor internaționale de bunuri pentru anumite categorii de persoane. Menționăm că obligația de raportare a transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat există deja de la 01.07.2022.   

Lista operațiunilor care se încadrează în categoria transporturilor rutiere care fac obiectul monitorizării: 

  • Achizițiile intracomunitare – de la punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România până la locul de descărcare situat pe teritoriul național;
  • Livrările intracomunitare – de la locul de încărcare situat pe teritoriul național până la punctul rutier de trecere a frontierei la ieșirea din România;
  • Importurile – de la locul de import și până la locul de descărcare situat pe teritoriul național;
  • Exporturile – de la locul de încărcare situat pe teritoriul național până la biroul vamal de export situat pe teritoriul național sau până la punctul rutier de trecere a frontierei, după caz;
  • Livrările interne între doi operatori economici diferiți între două locații situate pe teritoriul național de la locul de încărcare până la locul de descărcare;
  • Transportul bunurilor reprezentând transferul între gestiunile unui operator economic între locul de încărcare și locul de descărcare, situate pe teritoriul național;
  • Tranzacțiile intracomunitare aflate în tranzit pe teritoriul național și care implică încărcări, descărcări și depozitări;
  • Transportul pe teritoriul național al bunurilor returnate, care nu au făcut obiectul recepției, între operatori economici diferiți sau între un operator economic și o persoană fizică;
  • Transportul pe teritoriul național al bunurilor în cadrul unor operațiuni comerciale reprezentând un non transfer și transportul bunurilor reprezentând stocuri la dispoziția clientului conform art. 270 alin. (12) lit. f) și art. 2701 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Astfel, în baza modificărilor, următoarele persoane vor avea obligația raportării (obținere cod UIT) pentru alte bunuri în afară de cele considerate cu risc fiscal ridicat:  

▪ destinatarul înscris în declarația vamală de import în cazul importurilor;

▪ beneficiarul din România, în cazul achiziţiilor intracomunitare de bunuri;

▪ expeditorul înscris în declaraţia vamală de export în cazul exporturilor;

▪ furnizorul din România, în cazul livrărilor intracomunitare de bunuri;

▪ depozitarul, în cazul bunurilor care fac obiectul tranzacțiilor intracomunitare aflate în tranzit, atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României spre depozitare sau pentru formarea unui nou transport din una sau mai multe partide de bunuri, cât şi pentru bunurile încărcate după depozitare sau după formarea unui nou transport pe teritoriul naţional din una sau mai multe partide de bunuri.  

La momentul actual, legislația nu conține detalii suplimentare în legătură cu eventualele plafoane aplicabile acestor raportări. Probabil că, cel puțin, aceleași plafoane aplicabile în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat vor fi avute în vedere de autorități și introduse în legislație (mijloc de transport, cantitate/valoare).  

Adițional, legislația introduce o nouă obligație pentru operatorii de transport: de a asigura transferul datelor curente de poziționare a vehiculului de transport pe toată durata traseului de transport al bunurilor care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-Transport.  

În acest sens, operatorul de transport rutier este obligat să echipeze vehiculele de transport cu dispozitive de tip terminal de telecomunicații care utilizează tehnologii de poziționare şi transmisie de date prin satelit. Aşadar, companiile de transport cu GPS pe camioane trebuie să instaleze un software pus la dispoziție de Centrul Național pentru Informații Financiare (CNIF) al Ministerului Finanțelor, folosit pentru monitorizarea rutei de transport a mărfurilor de pe teritoriul României până la destinație.   

În cazul transporturilor rutiere pe teritoriul naţional ale bunurilor cu risc fiscal ridicat şi transporturile rutiere internaţionale de bunuri conducătorul vehiculului de transport are obligaţia să pornească dispozitivul de poziţionare înainte de începerea transportului pe teritoriul naţional, respectiv să oprească dispozitivul de poziţionare numai după livrarea bunurilor la locul de livrare declarat pe teritoriul naţional sau după părăsirea teritoriului naţional.  

De asemenea, conducătorul vehiculului are obligaţia să prezinte, la solicitarea organelor competente din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală ori din cadrul Autorităţii Vamale Române, respectiv la solicitarea ofiţerilor şi agenţilor de poliţie din cadrul Poliţiei Române, documentele care însoţesc transportul de bunuri care fac obiectul monitorizării prin sistemul RO e-Transport împreună cu codul UIT pus la dispoziţie de destinatarul înscris în declaraţia vamală de import / beneficiarul din România / furnizorul din România / depozitarul / operatorul economic.  

Prevederile de mai sus sunt aplicabile de la 01.01.2024. Totuși, sancțiunile pentru nerespectarea acestor obligații vor fi aplicabile de la 01.07.2024.  

Având în vedere utilizarea de către organele fiscale și a informațiilor electronice pentru stabilirea riscului fiscal (e-Transport, e-Factura, e-Sigiliu, SAF-T), considerăm oportună raportarea transporturilor de bunuri (altele decât cele cu risc fiscal ridicat pentru care există sancțiuni) începând cu data intrării în vigoare a prevederilor (ianuarie 2024).  

Autoritățile intenționează extinderea categoriilor de bunuri considerate cu risc fiscal ridicat prin includerea următoarelor produse (de la 01.03.2024):  

–      carne si organe comestibile (codurile NC de la 0201 la 0210);
–      pesti si crustacee, moluste si alte nevertebrate acvatice (codurile NC 0302, 0304 si 0306);
–    lapte si produse lactate; oua de pasari; miere naturala; produse comestibile de origine animala, nedenumite si necuprinse in alta parte (codurile NC de la 0401 la 0407 si 0409);
– tutunuri brute sau neprelucrate; deseuri de tutun (cod NC 2401);
–    alte tutunuri si inlocuitori de tutun, prelucrate; tutunuri „omogenizate” sau „reconstituite”; extracte si esente de tutun (cod NC 2403);
–     produse care contin tutun, tutun reconstituit, nicotina sau inlocuitori de tutun sau de nicotina, destinate inhalarii fara ardere; alte produse care contin nicotina destinate absorbtiei nicotinei in corpul uman (cod NC 2404).    

Sursa: https://kpmg.com/ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »