O serie concomitentă de crize în Transportul Combinat

Uniunea Societăților de Expediții din România

O serie concomitentă de crize în Transportul Combinat

Ultimul trimestru al anului 2023 a adus încă o perioadă de involuție semnificativă în Transportul Combinat, al cincilea trimestru de pierderi de volum consecutiv, deși într-un ritm mai lent comparativ cu trimestrele precedente. Sentimentul de afaceri al factorilor de decizie CT rămâne „puțin negativ”, reflectând cererea slabă proiectată și producția economică slabă, precum și perturbările majore cauzate de închiderea liniei Frejus și a tunelului de bază Gotthard, precum și a lucrărilor ample în desfășurare la Rețeaua europeană de infrastructură feroviară, conform unui comunicat al UIRR (Uniunea Internațională pentru Transport Combinat Rutier Feroviar).

2023 a produs o serie concomitentă de evenimente cu un rezultat negativ pentru Transportul Combinat prin dezastre naturale, o deraiere majoră, lucrări ample în întreaga rețea, care au coincis cu fenomene meteorologice extreme și greve. Situația sumbră a fost exacerbată de războiul din Ucraina, de perturbarea transportului de containere în Marea Roșie, de slaba producție economică europeană și de încrederea consumatorilor. Tendința ascendentă a costurilor de tracțiune feroviară, alimentată de prețurile constant ridicate la energia electrică de tracțiune, de creșterea salariilor și a taxelor de acces la calea ferată, a înrăutățit situația.

A patra propunere mult așteptată a Pachetului pentru ecologizarea transportului de marfă (Greening Freight Transport Package) – modificarea Directivei privind Transportul Combinat a fost adoptată de Colegiul Comisarilor la 7 noiembrie 2023. UIRR și-a publicat documentul de poziție în decembrie, care a aprobat în general propunerea. Sectorul va propune simplificări ale noii definiții de „operațiuni de transport combinat” și alte perfecționări tehnice. Vor fi, de asemenea, recomandate mai multe reguli de beneficii la nivel european, cum ar fi scutirea de interdicție de conducere pentru camioanele care efectuează trasee Transport Combinat.

Un studiu privind impactul modificării propuse de Comisie a Directivei privind greutatea și dimensiunile a fost finalizat în numele asociațiilor de transport feroviar și de transport intermodal. Studiul completează evaluarea de impact a Comisiei, care a trecut cu vederea mai multe aspecte esențiale ale creșterii în greutate brută a vehiculului propusă și ale proliferarii vehiculelor EMS. În consecință, ar putea rezulta pierderi substanțiale de volum de transport feroviar de marfă dacă propunerea este adoptată neschimbată.

Încrederea operatorilor de transport combinat și a managerilor de terminale rămâne ridicată în capacitățile tehnice ale serviciilor lor de transport de marfă. Programele de investiții în material rulant, terminale și digitalizare au continuat nestingherite de performanța slabă din ultimele 5 trimestre. Sistemul intermodal a demonstrat empiric că poate transporta cu 20% mai mult decât face în prezent. Iar investițiile în conductă, combinate cu îmbunătățirea infrastructurii feroviare și a cadrului de reglementare, ar trebui să creeze și mai multe capacități.

Sectorul așteaptă cu nerăbdare orientările privind taxarea accesului pe calea ferată și orientările privind ajutorul de stat promise de Comisie pentru prima jumătate a anului 2024. Acestea ar trebui să aducă un plus de certitudine de reglementare.

 

Sursa: https://www.uirr.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »