Camera de Comerţ şi Industrie a României recomandă servicii electronice de certificare (Semnătura electronică, Certificatul Digital Calificat)

Uniunea Societăților de Expediții din România

Camera de Comerţ şi Industrie a României recomandă servicii electronice de certificare (Semnătura electronică, Certificatul Digital Calificat)

Camera de Comerţ şi Industrie a României, în calitate de partener de încredere AlfaTrust Certification S.A., vine în întâmpinarea companiilor care activează pe teritoriul României cu o serie de servicii electronice de certificare, acreditate conform cerințelor Regulamentului eIDAS (910/2014) și in conformitate cu prevederile legale din România – Legea 455/2001, ca urmare a Ordinului oferit de Autoritatea de Digitalizare a României (ADR) cu nr. 577 / 29.10.2020. 

Semnătura electronica este nu numai necesară, ci și indispensabilă mediului de afaceri actual, ținând cont că semnătura electronică calificată, creată cu un certificat digital calificat, are aceeași valoare ca și semnătura olografă, aceasta oferind valoare legala oricărui document electronic. Astfel, companiile pot renunța total sau parțial la documentele tipărite (se reduc astfel substanțial cheltuielile cu imprimarea, curieratul, arhivistica, consumabilele, etc).

Certificatul Digital Calificat asigură integritate, confidențialitate, non-repudiere și autenticitate  documentelor transmise electronic, permițând identificarea utilizatorilor fără echivoc în mediul virtual. 

Semnătura electronică calificată creată cu un Certificat Digital Calificat are o vastă utilizare în relația cu autoritățile și nu numai: 

 • în relațiile cu Instituțiile de Stat – Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF);
 • FOREXEBUG – Trezorerie;
 • Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (CNVM);
 • Monitorul Oficial;
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM);
 • Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC);
 • Decontările către Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate (CNAS);
 • Rețeta electronică certificată pentru CNAS și SIUI;
 • Depunerea și semnarea electronică a documentelor solicitate de Autorităţile Contractante din cadrul Sistemului Electronic de Achiziții Publice (SEAP/SICAP);
 • Transmiterea raportărilor către Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private;
 • Depunerea documentelor pentru Fonduri Europene;
 • Depunere declarații la Fondul de Mediu.

De asemenea, pentru semnarea oricăror alte documente, care în mod tradițional sunt semnate olograf și transmise/depuse fizic. 

Furnizorul autorizat CCIR oferă servicii electronice complete precum: certificate digitale calificate, semnatură electronică calificată, mărci temporale calificate și certificate digitale calificate.

Pentru tarife si alte detalii, intrați aici (https://ccir.ro/semnatura-electronica/).

Contact:

Biroul Semnături Digitale

E-mail: semnatura@ccir.ro
Tel: 0724.816.192;  0723 838 000

 

Sursa: www.ccir.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »