ICAO – FIATA – O nouă cale de urmat către formarea și evaluarea bazate pe competențe (CBTA) ale entităților implicate în transportul aerian de mărfuri periculoase

Uniunea Societăților de Expediții din România

ICAO – FIATA – O nouă cale de urmat către formarea și evaluarea bazate pe competențe (CBTA) ale entităților implicate în transportul aerian de mărfuri periculoase

Organizația Aviației Civile Internaționale (ICAO) și Federația Internațională a Asociațiilor Societăților de Expediții (FIATA) au semnat un memorandum pentru a consolida cooperarea de lungă durată în cadrul Programului de Instruire pentru Transportul Aerian al Mărfurilor Periculoase (IFDG) pentru casele de expediții. Cele două organizații colaborează în prezent pentru dezvoltarea programului ICAO Trainair Plus.

Pregătirea industriei și actualizarea cu privire la reglementările de siguranță este fundamentală și nu ar putea fi realizată fără instruirea regulată a forwarderilor și, mai precis, a celor care manipulează mărfuri periculoase. Lansat în 2011, Programul de Instruire pentru Transportul Aerian al Mărfurilor Periculoase (IFDG) ICAO-FIATA pentru casele de expediții este o colaborare între ICAO și FIATA. Ambele organizații recunosc rolul vital jucat de expeditorii de marfă în lanțul de aprovizionare a mărfurilor aeriene și se angajează în comun pentru siguranța acestuia. Programul utilizează cunoștințele tehnice vaste și experiența de reglementare ale ICAO, împreună cu acoperirea globală a FIATA în formarea profesională.

Dezvoltarea cooperării FIATA – ICAO

FIATA apreciază cooperarea de lungă durată cu ICAO, care a început în 2011. Începând cu Programul de formare IFDG, cele două organizații  au parcurs un drum lung în îmbunătățirea colaborării pentru a face învățarea și mai accesibilă.

În martie 2022, ICAO și FIATA au semnat un nou Memorandum de înțelegere (MoU) pentru a face un pas mai departe în cooperare, în calitate de parteneri corporativi în programul ICAO Trainair Plus. Acest acord are ca scop dezvoltarea unui nou pachet de formare și stabilește întâlniri regulate între FIATA și ICAO pentru a se asigura că nevoile sunt întotdeauna satisfăcute. Această nouă procedură întărește colaborarea dintre cele două entități. În plus, prevederile Memorandumului de înțelegere au permis Centrelor de Formare să ofere în mod oficial instruire pentru categoria 6 conform Tabelului 1-4 din Instrucțiunile tehnice pentru transportul aerian în siguranță al mărfurilor periculoase.

Din partea FIATA, au existat câteva schimbări care întăresc relația cu centrele sale de formare, și anume, cu un nou acord și comunicare mai frecventă. În plus, certificatul IFDG este acum armonizat într-un certificat sigur și autentificat distribuit direct de la FIATA către centrul de formare. Dincolo de a fi un PDF securizat și de a avea un număr unic, certificatul include o funcție de securitate QR code pentru autentificarea documentului, folosind tehnologia de urmărire. Orice parte interesată poate verifica autenticitatea unui certificat. Pentru a face acest lucru, aceștia pot fie să scaneze codul QR prezentat pe document, fie să acceseze direct pagina de verificare de pe site-ul FIATA, unde se poate trage și plasa certificatul pe widget-ul indicat pentru a verifica autenticitatea acestuia.

Călătoria către formarea și evaluarea bazate pe competențe (CBTA)

Crearea de noi prevederi propuse și materiale de îndrumare pentru o abordare bazată pe competențe a instruirii în materie de mărfuri periculoase a fost întreprinsă de Grupul pentru mărfuri periculoase al ICAO în septembrie 2019. Scopul CBTA este de a identifica în mod clar cerințele de formare pentru o anumită funcție, înainte de a se asigura că angajații obțin nivelul adecvat de cunoștințe și demonstrează abilitățile esențiale pentru a îndeplini acea funcție.

Pentru a dezvolta o forță de muncă calificată, CBTA a propus prevederi care vizează furnizarea de formare țintită. Face acest lucru prin definirea competențelor esențiale care trebuie învățate, găsind cea mai bună modalitate de a le dobândi și creând instrumente de evaluare de încredere pentru a măsura standardele de performanță care au fost deja stabilite. Prin natura sa profesională, programul de formare IFDG este pe deplin conform acestei abordări. Există trei pași pentru a realiza Abordarea CBTA:

  • Definirea competențelor cheie și a nivelului de competență care trebuie atins;
  • Determinarea celei mai eficiente modalități de realizare a acestora; și
  • Stabilirea instrumentelor de evaluare valide și de încredere pentru a evalua realizarea.

„Casele de expediție joacă un rol esențial”

FIATA i-a cerut Dr. Laura Camastra, ofițer de management al parteneriatelor la ICAO, să-și împărtășească cunoștințele despre program. Ea a lucrat cu șeful Secțiunii pentru siguranța mărfurilor din cadrul ICAO, Dr. Katherine Rooney, pentru a afla mai multe despre gama de provocări cu care se confruntă mărfurile aeriene în sistemul global de trafic aerian. Deși aeronavele de astăzi transportă mărfuri în valoare de peste 5 trilioane de dolari pe calea aerului în fiecare an, creșterea semnificativă proiectată pentru acest sector necesită procese, proceduri și standarde internaționale care să susțină eficiența globală care este mai bine aliniată cu cerințele și capacitățile moderne.

Î: ICAO și FIATA colaborează din 2011 prin punerea în aplicare a unui program comun, și anume IFDG, iar ambele organizații au semnat acum un Memorandum de înțelegere reînnoit pentru a îmbunătăți cooperarea în continuare. În acest context, în ce fel apreciați colaborarea cu FIATA?

R: Instruirea este întreprinsă de ICAO atunci când se stabilește că este necesar să sprijine statele membre în implementarea SARP-urilor, a politicilor ICAO de transport aerian și a materialelor de orientare, inclusiv Anexa 18 și Instrucțiunile tehnice pentru transportul în siguranță al mărfurilor periculoase prin Aer (Doc. 9284). Marea valoare a parteneriatului dintre ICAO și FIATA constă în posibilitatea de a extinde aria de acoperire a acestui program de formare standardizat către un public țintă mai larg din toate regiunile, contribuind astfel la îmbunătățirea siguranței aviației civile la nivel mondial.

Î: Care este viitorul preconizat al acestei colaborări comune?

R: În plus față de centrele de formare identificate în prezent, explorăm oportunitatea de a avea membrii programului ICAO Trainair Plus să livreze programul de formare pentru a-și extinde acoperirea în toate regiunile și pentru a pregăti cel mai mare număr posibil de profesioniști care se ocupă direct sau indirect cu transportul mărfurilor periculoase. În viitor, putem lua în considerare oportunitatea de a extinde acest parteneriat pentru a include instruire care acoperă domenii de interes comun, cum ar fi procesele lanțului de aprovizionare în transportul de mărfuri pe calea aerului și subiecte de securitate poștală.

Î: De ce ar trebui părțile interesate din industrie să urmeze Programul de instruire pentru mărfuri periculoase ICAO-FIATA?

R: Casele de expediții joacă un rol esențial în transportul în siguranță al mărfurilor, legând expeditorii de mărfuri, în special de bunuri periculoase, de operatorii aerieni. Cei care sunt instruiți cu ajutorul IFDG își pot îndeplini în mod competent sarcinile atribuite de mărfuri periculoase. În plus, forwarderii care prelucrează mărfuri generale, atunci când li se oferă o instruire adecvată de conștientizare a mărfurilor periculoase, pot contribui la un nivel suplimentar de siguranță prin identificarea și eliminarea mărfurilor periculoase „nedeclarate”, înainte de a fi transportate pe calea aerului, prevenind astfel un potențial incident la bord.

Î: Cum va schimba programul trecerea la formarea bazată pe competențe în comparație cu metoda anterioară?

R: Instruirea tradițională se concentrează mai mult pe îndeplinirea și menținerea cerințelor și standardelor de calificare. Cursurile de formare bazate pe competențe sunt concepute pentru a se asigura că participanții demonstrează competențele necesare necesare pentru îndeplinirea sarcinilor și responsabilităților atribuite. Cu toate acestea, scopul noilor cerințe nu a fost diferit de ceea ce trebuiau să facă cerințele actuale de formare, și anume să se asigure că toți angajații au fost instruiți pentru a îndeplini sarcinile de mărfuri periculoase care le-au fost atribuite în mod competent. O abordare bazată pe competențe este o metodă de atingere a acestui obiectiv, deoarece se crede că ar avea ca rezultat personal mai bine pregătit.

Sursa: FIATA Review – December 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »