De ce să utilizezi Conosamentul FIATA în loc de propriul B/L?

Uniunea Societăților de Expediții din România

De ce să utilizezi Conosamentul FIATA în loc de propriul B/L?

Federația Internațională a Asociațiilor Societăților de Expediții (FIATA) a creat mai multe documente și formulare, în vederea stabilirii unui standard uniform pentru utilizarea de către membrii ei din întreaga lume. Aceste documente FIATA au o reputație excelentă la nivel internațional și sunt recunoscute ca documente de tradiție și încredere, Conosamentul FIATA (FBL) fiind unul dintre ele.

Pentru transportul mărfurilor, casele de expediții pot folosi fie propriile conosamente (House Bill of Lading – HBL), fie Conosamentul FIATA (FBL).

Care sunt asemănările și diferențele dintre un FBL și un conosament propriu emis de expeditor?

În ceea ce privește rolul lor, ambele îndeplinesc aceleași funcții:

      – dovada unui contract de transport pe mare;

      –  dovada preluării sau încărcării mărfurilor de către societatea de expediții, prin care aceasta se obligă să livreze mărfurile la destinație;

      –  titlul reprezentativ al mărfii (dreptul de proprietate asupra bunurilor), așadar, trebuie prezentate în original de destinatar pentru livrarea mărfurilor la destinație.

 

Principala diferență este că FIATA FBL are propriii termeni și condiții înscrise pe verso, printre care: răspunderea casei de expediții, a subcontractanților și a altor persoane implicate, limitarea  răspunderii, termenul de prescriere, despăgubiri și multe altele. Toate acestea, pe lângă faptul că dau mai multă credibilitate acestui document, ajută foarte mult casa de expediție care îl emite, acoperind-o de anumite riscuri ce pot apărea.

Conosamentul FBL este recunoscut la nivel mondial ca fiind un document de titlu negociabil în conformitate cu Regulile uniforme ale Camerei Internaționale de Comerț (ICC). Are înscrisă pe el sigla ICC, în plus față de cea a FIATA, a USER și a casei de expediții emitente.

Conosamentele FIATA sunt foarte frecvent menționate în scrisorile de credit și în instrucțiunile de expediere, ca documente de transport preferate și sunt recunoscute de Grupul Comisiei Bancare ICC, fiind negociate de către bănci. În cazul în care conosamentele sunt eliberate în nume propriu de către o societate de expediții (HBL), nu pot fi negociate dacă acest lucru nu se prevede expres în acreditiv.

În România, documentele de transport FIATA pot fi emise doar de societățile de expediții care sunt membre ale USER și cărora uniunea le dă aprobarea pentru utilizare. Pentru a evita folosirea greșită a acestor conosamente și pentru a asigura buna reputație a lor, USER are câteva obligații: să aloce un număr de înregistrare fiecărui set de documente FIATA, să țină o evidență a numerelor de înregistrare, să păstreze o copie a poliței de asigurare de răspundere civilă valabilă, încheiată de societatea care solicită documente de transport FIATA. 

Prin urmare, este în interesul caselor de expediții să utilizeze FBL, pentru a se bucura de beneficiile și protecția pe care acest document recunoscut pe scară largă de bănci, linii maritime, organizații comerciale le oferă.

Pentru a comanda Conosamente FIATA (FBL), va rugăm să intrați pe pagină de internet a uniunii, unde veți găsi toate detaliile: https://user.ro/conosamente/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »