De ce să participi la cursurile de expediții de marfă organizate de USER?

Uniunea Societăților de Expediții din România

De ce să participi la cursurile de expediții de marfă organizate de USER?

Înainte de a prezenta, pe scurt, câteva informații despre cursurile organizate de USER sub egida FIATA, iată câteva motive pentru care ar fi recomandabil să fie urmate:

  • România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană după ponderea companiilor care oferă cursuri de formare profesională angajaților lor, conform unei statistici de la oficiul european de statistică Eurostat.

  Astfel, mai puțin de 18% dintre companiile cu mai mult de 10 angajați din țara noastră au furnizat cursuri de formare și pregătire profesională salariaților lor în anul 2022.   La nivelul UE media a fost de peste 67%, țara cu cea mai mare pondere fiind Letonia cu 96,8%.  Bulgaria, cu care mereu avem tendința să ne comparăm a avut o pondere de 45,1%.  

  • Dezvoltarea durabilă a devenit un obiectiv imperativ pentru viitorul planetei noastre.

  Pe măsură ce peisajul comerțului global continuă să evolueze, este esențial ca societățile de expediții și logistică  să-și alinieze operațiunile la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale Națiunilor Unite, adoptate în septembrie 2015.

Unul dintre aceste obiective este ODD 4 – Educație de calitate – Promovarea oportunităților de învățare de-a lungul vieții pentru toți.

Conform ODD 4, până în 2030, trebuie atinsă ținta creșterii substanțiale a numărului de tineri și adulți care dețin competențe relevante, inclusiv competențe tehnice și vocaționale, care să faciliteze angajarea, crearea de locuri de muncă decente și antreprenoriatul. 

  • În ceea ce privește legislația din România, deși sunt prevederi în Codul muncii cu privire la obligativitatea participării la programe de formare profesională, angajatorii nu acordă atenție acestui lucru, și, din păcate, am constatat că, în multe cazuri, se lucrează “după ureche”. 

Codul Muncii prevede la Titlul VI – Formarea profesională – Art. 194 – „Angajatorii au obligaţia de a asigura participarea la programe de formare profesională pentru toţi salariaţii…”,  cheltuielile aferente suportate de angajator fiind deductibile fiscal.

  • În legătură cu pregătirea specifică pentru activitatea de transport și expediții, există reglementări doar în ordonanțele/hotărârile de Guvern care prevăd obținerea licenței de intermediere a activităţii de transport, dar doar pentru modurile rutier și feroviar, unde este obligatorie existența unui manager de transport care trebuie să urmeze niște cursuri specifice.

Din păcate, aceste cursuri tratează mai mult partea de cărăușie și mai puțin partea de expediții de marfă.

Din aceste motive, USER se preocupă de acest aspect al formării persoanelor care acced la profesia de expeditor și al perfecționării celor care deja lucrează in domeniu, organizând cursuri complete de expediții de mărfuri, încurajând cât mai multe companii și persoane să participe.

Aceste cursuri sunt sub egida FIATA, USER fiind singura organizație din țara noastră abilitată și validată de către această federație internațională să le furnizeze pentru obținerea Diplomei FIATA în Expediții de Marfă.

O dată la patru ani, aceste cursuri trebuie revalidate de către FIATA, prin Institutul său de Logistică (FLI – FIATA LOGISTIC INSTITUTE), înființat pentru a reuni sub o singură umbrelă toate activitățile și inițiativele acestei federații internaționale în domeniul formării și educației.

USER a obținut ultima revalidare a programului său de cursuri în anul 2022, pentru o perioadă de 4 ani.

Procesul de revalidare a cursurilor este unul complex, durând aproximativ două luni, timp în care reprezentanții grupului FLI se asigură că USER respectă și implementează în mod corespunzător Standardele Minime elaborate de  FIATA și folosește o metodologie de formare adecvată.

Aceste standarde cuprind 14 module acoperind toate modurile de transport, precum și serviciile conexe (proceduri vamale, asigurări, logistică, siguranță și securitate etc).

Fiind atât de complexe, cursurile sunt intensive și durează 4 luni și jumătate, dar sunt organizate online, astfel încât să poată participa persoane din orice colț al țării, ba chiar și din alte țări. Am avut cursanți români stabiliți în Canada, Austria, UK, Republica  Moldova.

Așa cum am precizat, la absolvirea lor, cursantul obține Diploma FIATA în Expediții de Marfă, recunoscută internațional.

Pentru cei care nu doresc să urmeze acest curs complet, USER organizează și pachete de cursuri specializate pe moduri de transport (rutier, maritim, aerian, feroviar) și pachete pentru proceduri vamale sau mărfuri periculoase. Acestea durează doar 3 săptămâni și, la absolvirea lor, cursantul poate obține Diploma USER de competență profesională.

Lectorii pentru fiecare modul sunt specialiști în domeniile lor de activitate, având și o foarte bună experiență practică, așadar cursurile sunt atât teoretice, cât și bazate pe studii de caz.

USER are în vedere autorizarea acestor cursuri la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, astfel încât să fie recunoscute și pe plan intern.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »