De 30 de ani, USER alături de casele de expediții, operatorii logistici și comisionarii vamali din România

Uniunea Societăților de Expediții din România

De 30 de ani, USER alături de casele de expediții, operatorii logistici și comisionarii vamali din România

Uniunea Societăților de Expediții din România (USER), înființată în anul 1993 ca singura asociație de profil din țară, a fost, timp de 30 de ani, vocea companiilor din domeniul activităților conexe transportului, reprezentandu-le interesele în fața autorităților și a altor organizații interne și internaționale, sprijinind cooperarea dintre acestea și dezvoltând modalități de colaborare și cu companii din străinătate.

USER își propune ca și de acum înainte să le fie aproape societăților de expediții, operatorilor logistici și comisionarilor vamali, urmărind creșterea numărului de membri și strângând relațiile cu și dintre aceștia, astfel încât industria expedițiilor de marfă din România să capete importanța pe care o merită.

2023 este an aniversar pentru USER, iar toate acțiunile uniunii se vor desfășura sub sloganul: “Creșterea rolului societăților de expediții în economie”.

Dintre obiectivele pe care le avem pe termen scurt și mediu, prezentăm câteva:

  • Demersuri pentru ca USER să obțină statutul de asociație de interes public, potrivit OG 26/2000.
  • Campanie de acțiuni pentru cunoașterea în instituții și în mediul de afaceri a rolului societăților de expediții.
  • Demers la Direcția Generală a Vămilor pentru luare în evidență a USER ca reprezentant al comisionarilor vamali.
  • Demersuri pe lângă autoritatea vamală pentru îmbunătățirea activității comisionarilor în vamă.
  • Implicarea mai mare a USER în transportul multimodal, intermodal (USER este membru partener al UIRR – Uniunea Internațională a Transportului Combinat Rutier – Feroviar).
  • Elaborarea unui sistem eficient de asigurări, cu ajutorul unor specialiști.
  • Participarea la seminarii, conferințe, târguri, congrese interne și internaționale  de interes pentru membrii USER.
  • Extinderea folosirii de documente de transport, conosamente FIATA și altele, în format digital.
  • Încheierea de noi acorduri cu alte asociații cu profil similar.
  • Continuarea cursurilor de expediții sub egida FIATA.

Vă vom informa din timp cu privire la manifestările legate de aniversarea a 30 de ani de la înființarea USER și sperăm să ne fiți aproape.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »