Acord de parteneriat încheiat între USER și TITR (Middle Corridor)

Uniunea Societăților de Expediții din România

Acord de parteneriat încheiat între USER și TITR (Middle Corridor)

După cum se știe, războiul care se desfășoară în Ucraina a afectat comerțul și transportul dintre Asia și Europa. Ruta obișnuită din China către Europa trece prin Rusia, dar războiul a făcut acest lucru imposibil, întrucât Căile Ferate Ruse au intrat sub sancțiunile americane și europene.

Astfel, Middle Corridor a devenit o alternativă bună pentru viitorul apropiat.

Ruta Internațională de Transport Trans-Caspică (TITR), cunoscută sub numele de Coridorul Mijlociu (Middle Corridor), este o cale ferată de transport containerizat de marfă, care leagă Republica Populară Chineză (RPC) și Uniunea Europeană prin Asia Centrală, Caucaz, Marea Neagră, Turcia și Europa de Est.

În acest context, USER a considerat oportun un parteneriat cu Asociația TITR, pentru a veni în întâmpinarea membrilor săi implicați în transportul intermodal containerizat. 

 

Astfel, în cadrul expoziției internaționale LOGITRANS ce a avut loc în Istanbul, în perioada 16 – 18 noiembrie 2022, președintele și secretarul general USER s-au întâlnit cu reprezentații TITR, pentru semnarea unui Acord de Parteneriat, ce prevede:

a) studiul posibilităților de organizare a transportului de mărfuri în tranzit (inclusiv transportul containerelor) prin porturile maritime ale Georgiei și României, urmând ruta TITR către Europa și în sens invers;

b) căutarea și atragerea de trafic suplimentar de mărfuri pe Ruta Internațională de Transport Transcaspică, atât pe direcția porturilor maritime românești către țările europene, cât și pe sens invers;

c) implementarea schimbului reciproc de date statistice privind traficul potențial de mărfuri, axat pe ruta TITR prin porturile românești;

d) eforturi comune și crearea de condiții favorabile pentru linia regulată de alimentare între porturile din Georgia și România, precum și trecerea trenurilor de containere prin România către țările europene;

e) facilitarea aplicării condițiilor tarifare preferențiale în porturile maritime și pe calea ferată română și mai departe către destinații pentru mărfuri și containere transportate pe Ruta Internațională de Transport Transcaspică;

f) asistență în trecerea nestingherită a mărfurilor și containerelor, precum și asigurarea continuității și eficienței transportului atât prin porturile maritime ale României și mai departe până la destinația din Europa, cât și de-a lungul rutei TITR în ansamblu.

Într-un articol viitor vom veni cu detalii suplimentare privind modul în care companiile românești pot accesa Middle Corridor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »