Modificările aduse procedurii e-Transport la sfârșitul anului 2022 

Uniunea Societăților de Expediții din România

Modificările aduse procedurii e-Transport la sfârșitul anului 2022 

Prin Sistemul RO e-Transport, Guvernul vrea să monitorizeze  transporturile rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat, adică orice transport de astfel de mărfuri care începe și se finalizează pe teritoriul național, orice tranzacție transfrontalieră care începe în România (de exemplu: export, livrare intracomunitară) ori se finalizează în România (de exemplu: import, achiziție intracomunitară) sau orice transport intracomunitar de mărfuri aflate în tranzit și depozitate temporar pe teritoriul României.

Deși în luna iunie 2022 a fost stabilită o procedura de utilizare și funcționare a sistemului RO e-Transport, ea a fost înlocuită la sfârșitul anului 2022 cu una nouă.

Astfel, în Monitorul Oficial al României nr. 1264 din 29 decembrie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 2.545/6.316/2022 pentru aprobarea Procedurii de utilizare și funcționare a sistemului național privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport, emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și Autoritatea Vamală Română (AVR).

Așadar, prin acest ordin se abrogă Ordinul președintelui ANAF și al președintelui AVR nr. 1.190/4.625/2022 pentru aprobarea Procedurii de utilizare și funcționare a sistemului național privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 656 din 30 iunie 2022.

Majoritatea prevederilor au fost păstrate în noua procedură, însă,  există și unele schimbări importante pe care trebuie să le aibă în vedere companiile care vând sau cumpără bunuri riscante din punct de vedere fiscal, transportate pe cale rutieră.

Una dintre cele mai importante modificări este legată de autovehiculele care transporta astfel de mărfuri. Dacă în procedura abrogată erau vizate doar vehiculele rutiere cu o masă maximă autorizată de cel puțin 3,5 tone, în noul ordin categoriile de vehicule rutiere care fac obiectul monitorizării în Sistemul RO e-Transport sunt cele care au o masă maximă tehnic admisibilă de minimum 2,5 tone, încărcate cu bunuri cu risc fiscal ridicat cu o masă brută totală mai mare de 500 kg sau o valoare totală mai mare de 10.000 de lei, aferente cel puțin unei partide de bunuri care face obiectul transportului.

Alte precizări din acest ordin:

  • dacă bunurile n-au fost recepționate sau au fost recepționate parțial de către beneficiar/destinatar, cele nerecepționate revin la expeditor în baza codului UIT inițial (este vorba de codul special pentru fiecare transport raportat); returul ulterior al bunurilor care au fost recepționate formează o nouă partidă de bunuri pentru care trebuie obținut un cod UIT nou;
  • dacă bunurile sunt transportate atât pe cale rutieră, cât și prin alte moduri de transport (naval, feroviar, aerian), în e-Transport se declară numai componenta de transport rutier (locul de încărcare/descărcare este considerat locul în care mijlocul de transport rutier preia/predă bunurile);
  • atunci când transportul nu se termină în perioada de valabilitate a codului UIT, trebuie obținut un nou cod;
  • sunt scutite de raportarea în e-Transport atât transporturile de bunuri riscante ce reprezintă produse agricole cumpărate de la producătorii agricoli pe baza carnetului de comercializare, cât și, în anumite condiții, transporturile de bunuri riscante ce reprezintă produse agricole vegetale obținute după recoltare;
  • sunt detaliate regulile pentru stabilirea contravalorii bunurilor nedeclarate ce urmează a fi confiscate de autorități.

Pentru abateri de la aceste reglementări, începând cu 1 ianuarie 2023, se aplică amenzi.

Este de menționat că Sistemul RO e-transport va fi interconectat cu diverse sisteme de monitorizare: camere de luat vederi, instrumente sau dispozitive pentru determinarea cantităților de produse transportate, precum și orice alte dispozitive specifice de monitorizare a traficului rutier. Astfel, prin aceste măsuri de digitalizare, ANAF își propune  să crească gradul de colectare a impozitelor și a taxelor datorate bugetului de stat, precum și să prevină și să combată comerțul ilicit de bunuri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »