USER a solicitat la FIATA un punct de vedere cu privire la noua reglementare ICAO referitoare la principiul pregătirii personalului implicat în transportul aerian de bunuri periculoase (PAC BP – CBTA)

Uniunea Societăților de Expediții din România

USER a solicitat la FIATA un punct de vedere cu privire la noua reglementare ICAO referitoare la principiul pregătirii personalului implicat în transportul aerian de bunuri periculoase (PAC BP – CBTA)

Întrucât FIATA are o colaborare de lungă durată cu ICAO și un Memorandum de înțelegere încheiat pentru pregătirea personalului implicat în transportul aerian de bunuri periculoase, la sfârșitul lunii ianuarie 2023, USER a solicitat la Airfreight Institute (AFI) din cadrul acestei federații internaționale a caselor de expediții, un punct de vedere cu privire la noua reglementare a AUTORITĂȚII AERONAUTICE CIVILE ROMÂNE (AACR), PAC BP – CBTA „Bunuri Periculoase – Abordare bazată pe competențe pentru instruirea și evaluarea personalului”. 

În scrisoare, USER a explicat că, în anul 2021, pe site-ul ICAO a fost publicat Doc 10147, Guidance on a Competency-based Approach to Dangerous Goods Training and Assessment. First Edition, 2021.

AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNA (AACR) a preluat acest ghid și l-a transpus în Proceduri de aeronautică civilă: Bunuri periculoase – Abordare bazată pe competențe pentru instruirea și evaluarea personalului,  publicându-l pe site-ul lor în august 2022, dar neinformând despre aceste noi proceduri entitățile interesate din domeniu.

În plus, AACR a dispus implementarea acestei proceduri, fără să se fi consultat în prealabil cu reprezentanții comunității căreia i se adresează, astfel încât să fie găsită soluția optimă între cadrul legal și nevoile comunității implicate, pentru buna funcționare a lucrurilor.

În continuare, USER arată în scrisoare că,în decembrie 2022, AACR a difuzat pe mail unor case de expediții o adresă, atrăgând atenția asupra acestei noi reglementări care urma să intre în vigoare în două săptămâni. Din păcate, această informare a ajuns doar la cca. 20% din casele de expediții și nici asociația noastră nu a fost informată, noi aflând de la câțiva membri.

Această situație neplăcută a dus lablocajul total al transportului aerian de mărfuri periculoase în România, casele de expediții fiind nevoie să refuze partide de marfă periculoasă de la clienți sau să găsească soluții alternative prin alte hub-uri europene.

De asemenea, am atras atenția că în alte țări europene nu s-a introdus în legislația națională procedura Competency-based Training and Assessment – CBTA, ceea ce înseamnă că România are un dezavantaj din acest punct de vedere.

În plus, autorizația AACR nu exclude autorizația IATA pentru mărfuri periculoase. Așadar, casa de expediții face o muncă dublă și cu costuri foarte mari, care aproape fac neprofitabilă activitatea de transport aerian al mărfurilor periculoase. 

Solicitările către FIATA, în numele companiilor membre ale asociației noastre sunt următoarele:

  1. Să ni se comunice în ce reglementare ICAO – FIATA este prevăzut termenul de 1 ianuarie 2023 ca dată de intrare în vigoare a procedurii Competency-based Training and Assessment – CBTA.
  2. Să ne susțină printr-o scrisoare adresată AUTORITĂȚII AERONAUTICE CIVILE ROMÂNE (AACR), în care să le solicite amânarea cu un an a intrării in vigoare a procedurii Competency-based Training and Assessment – CBTA, astfel încât casele de expediții să aibă timpul necesar implementării. 

De asemenea, USER a menționat că dosarele pentru obținerea autorizării de la AACR sunt foarte dificil de întocmit, necesitând consultanți de specialitate, ceea ce determină costuri suplimentare față de taxa AACR.

Până la acest moment, nu am primit un răspuns din partea FIATA. Va ținem la curent cu demersul acesta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »