Informare FIATA: Alertă pentru Europa – Comisia Europeană se îndreaptă asupra transportului de marfă pentru a îmbunătăți măsurile de durabilitate

Uniunea Societăților de Expediții din România

Informare FIATA: Alertă pentru Europa – Comisia Europeană se îndreaptă asupra transportului de marfă pentru a îmbunătăți măsurile de durabilitate

Un comunicat din partea FIATA, din data de 14 iulie 2023, precizează următoarele:

Comisia Europeană a introdus recent un pachet cuprinzător de măsuri care vizează:

– optimizarea operațiunilor de transport de marfă,

– îmbunătățirea gestionării infrastructurii feroviare,

– promovarea camioanelor cu emisii scăzute,

– furnizarea de informații mai bune cu privire la emisiile de gaze cu efect de seră (GES).

Aceste inițiative sunt concepute pentru a spori eficiența în sector, sprijinind în același timp obiectivul ambițios al Pactului ecologic european de reducere a emisiilor din transport cu 90% până în 2050 (European Green Deal).

Măsurile propuse au implicații semnificative pentru logisticieni, oferind oportunități de eficientizare a operațiunilor, de reducere a emisiilor și de a contribui la creșterea pieței unice a UE.

  • Optimizarea infrastructurii feroviare

Căile ferate joacă un rol crucial în transportul de mărfuri, dar capacitatea lor a devenit din ce în ce mai solicitată, iar întreținerea lor tot mai costisitoare de în Uniunea Europeană (UE). Regulamentul propus urmărește să abordeze aceste provocări prin optimizarea utilizării capacității feroviare, îmbunătățirea coordonării transfrontaliere și sporirea punctualității și a fiabilității. Prin atragerea mai multor companii de transport de marfă către transportul feroviar, această inițiativă va duce la servicii feroviare suplimentare și la o mai bună utilizare a rețelei. Gestionarea îmbunătățită a capacității va avea un impact pozitiv asupra serviciilor transfrontaliere, permițând conexiuni mai frecvente.

„Această inițiativă reprezintă un pas pozitiv pentru îmbunătățirea și consolidarea competitivității transportului feroviar de marfă. UE are nevoie de îmbunătățiri semnificative pentru a realiza Green Deal, dar și pentru a intensifica conectivitatea internă pentru a concura mai bine cu alte regiuni ale lumii”, a declarat Ole A Hagen, președintele FIATA Working Group Rail.

  • Stimularea camioanelor cu emisii reduse

Cu peste 50% din mărfuri transportate rutier în UE, Comisia recunoaște contribuția semnificativă a acestui sector la emisiile de GES. Revizuirea propusă a Directivei privind greutatea și dimensiunile urmărește să stimuleze utilizarea camioanelor cu emisii scăzute, permițând o greutate suplimentară pentru vehiculele care utilizează tehnologii cu emisii zero. Deoarece aceste tehnologii cresc adesea greutatea vehiculelor, acest stimulent încurajează adoptarea de vehicule mai curate și tehnologii. În plus, adoptarea dispozitivelor aerodinamice și a cabinelor va spori confortul șoferului, siguranța și eficiența generală a grupurilor motopropulsoare cu emisii zero.

  • Facilitarea transportului intermodal

Pentru a promova transportul intermodal, în care mărfurile sunt deplasate folosind mai multe moduri de transport, Comisia propune să se permită camioanelor, remorcilor și semiremorcilor să transporte o greutate suplimentară. În plus, propunerea include prevederi pentru mărirea permiselor de înălțime, facilitând transportul containerelor high-cube cu vehicule standard. Aceste măsuri urmăresc să încurajeze standardizarea unităților de marfă și să promoveze un sistem de transport multimodal mai eficient și mai durabil.

  • Măsurarea și raportarea emisiilor de GES (CountEmissionsEU)

Pentru a permite companiilor să calculeze și să raporteze eficient emisiile de GES, Comisia propune o abordare metodologică comună bazată pe standardul ISO/CEN adoptat recent. Această metodologie asigură date fiabile privind emisiile door-to-door, permițând operatorilor să-și evalueze serviciile și dând putere consumatorilor să facă alegeri informate cu privire la opțiunile de transport și livrare. Dezvăluirea transparentă a datelor privind emisiile va sprijini eforturile de reducere a impactului asupra mediului al transportului de mărfuri.

Pachetul de măsuri propus de Comisia Europeană reprezintă un pas semnificativ către creșterea eficienței și durabilității transportului de mărfuri în UE. Prin optimizarea infrastructurii feroviare, prin stimularea camioanelor cu emisii reduse și prin promovarea transportului intermodal, aceste măsuri vor contribui la obiectivele ambițioase de reducere a emisiilor stabilite în Pactul ecologic european. Logisticienii și părțile interesate din industria de transport de marfă vor beneficia de operațiuni raționalizate, coordonare îmbunătățită și o mai mare transparență în ceea ce privește emisiile.

FIATA si USER se angajează să ofere mai multe îndrumări membrilor săi cu privire la provocările cu care se confruntă industria pentru a atinge obiectivul de neutralitate a emisiilor de carbon și va continua să monitorizeze evoluția noilor reglementări sub umbrela grupurilor de lucru relevante.

Sursa: www.fiata.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »