Autoritatea Vamală Română a simplificat procedura de obţinere a numărului EORI

Uniunea Societăților de Expediții din România

Autoritatea Vamală Română a simplificat procedura de obţinere a numărului EORI

În urma intrării în vigoare a unui ordin nou semnat de Autoritatea Vamală Română (AVR), procedura de obținere a numărului EORI a fost simplificată.

Ordinul AVR nr. 1.760 din 8 august 2023 pentru aprobarea Normelor tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici şi a altor persoane, publicat în Monitorul Oficial nr. 763 din 23 august 2023, înlocuiește Ordinul AVR nr. 1.886 din 24 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici şi altor persoane, publicat în Monitorul Oficial nr. 500 din 5 iulie 2016.

Ordinul AVR nr. 1.760 aprobă Normele tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici şi a altor persoane, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

„Necesitatea elaborării acestui proiect de ordin pentru aprobarea normelor tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici şi a altor persoane intervine în contextul în care se urmăreşte dematerializarea fluxurilor de activitate curentă şi tranziţia spre un mediu de lucru predominant digital care să includă corespondenţa electronică şi accesul de la distanţă la bazele de date”, transmiteau reprezentanţii AVR la momentul iniţierii modificărilor.

Număr unic în Uniunea Europeană, numărul EORI este atribuit de către autorităţile vamale sau alte autorităţi desemnate de către statele membre, operatorilor economici şi altor persoane interesate, în vederea utilizării acestuia, începând cu 1 iulie 2009, la toate operaţiunile vamale derulate de acestea pe întreg teritoriul Uniunii Europene. 

Scopul introducerii numărului EORI este atribuirea unui număr de înregistrare şi identificare fiecărui operator economic şi, când este cazul, altor persoane, pentru a servi drept referinţă comună a acestora în relaţiile acestora cu autorităţile vamale de pe întreg teritoriul Uniunii, precum şi pentru schimbul de informaţii între autorităţile vamale şi între autorităţile vamale şi alte autorităţi. 

Sursa: https://www.zf.ro/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »