Aprobarea Condițiilor Generale USER – 6 mai 2021

Uniunea Societăților de Expediții din România

Aprobarea Condițiilor Generale USER – 6 mai 2021

Adunarea Generală a Membrilor USER, care a avut loc în data de 6 mai 2021, a aprobat noile Condiții generale de transport și servicii ce stau la baza activității societăților de expediții.

La elaborarea lor s-a ținut cont de următoarele principii:

– Industria de expediții are nevoie de norme standardizate de expediere, transport, depozitare, care stabilesc relațiile și responsabilitățile între partenerii din cadrul activității de expediții;

– Existența unor condiții reglementate facilitează negocierea și încheierea contractelor de transport și servicii accesorii, făcând parte integrantă din acestea;

– Condițiile generale sunt recomandate și aplicate de organizațiile profesionale din țări cu activități de expediții importante, ca de altfel și de FIATA, care a emis propriile reguli – FIATA Model Rules for Freight Forwarding Services;

– Condițiile generale trebuie să se constituie în reguli de aplicare ale unor acte legislative interne și internaționale și ale unor reguli de bune practici.

Condițiile generale de transport și servicii ce stau la baza activității societăților de expediții constituie norme standard care se aplică la executarea transporturilor și serviciilor accesorii de către societățile de expediții membre USER. Acestea cuprind prevederi valabile pentru toate modurile de transport și servicii accesorii (rutier, aerian, feroviar, maritim, naval, multimodal, servicii logistice, vamale etc).

Textul integral al acestor Condiții generale este publicat pe site-ul USER, atât în limba română, cât și în limba engleză și va fi publicat și într-o broșură ce va fi distribuită membrilor USER.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »