Adunarea Generală a Membrilor USER din data de 6 mai 2021

Uniunea Societăților de Expediții din România

Adunarea Generală a Membrilor USER din data de 6 mai 2021

În data de 6 mai 2021, a avut loc Adunarea Generală a Membrilor USER, în sistem de videoconferință, prin intermediul aplicației Google Meet.

Au fost aprobate toate materialele de pe ordinea de zi:

1) Raportul privind bilanțul financiar – contabil pe anul 2020

2) Programul de activități pentru anul 2021

3) Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021

4) Condițiile generale de transport și servicii ce stau la baza activității societăților de expediții membre ale USER

Voturile au fost exprimate atât de către cei prezenți la videoconferință, cât și prin buletine de vot prin corespondență.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »