Veste bună: Demersul USER pentru revenirea la limitarea răspunderii transportatorului în cazul transportului rutier național a avut succes

Uniunea Societăților de Expediții din România

Veste bună: Demersul USER pentru revenirea la limitarea răspunderii transportatorului în cazul transportului rutier național a avut succes

Vă reamintim că, la sfârșitul lunii ianuarie 2024, datorită directorului Asko Assekuranz Broker de Asigurare, Alin Dicu, USER a aflat că  Ordonanța Guvernului nr. 3/18 ianuarie 2024 pentru modificarea unor acte normative din domeniul transportului rutier a abrogat prevederile alin. (2) la art. 77 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere.

 

Mai exact, în transportul rutier național, nu se mai aplica echivalentul în lei a 2,5 USD per kilogram greutate brută lipsă pentru cuantumul despăgubirilor, iar transportatorul răspundea în faţa beneficiarului mărfii la valoarea din factură, ceea ce putea să însemne sume foarte mari.

 

USER a inițiat de urgență un demers la Ministerul Transporturilor – Direcția Transport Rutier și, aducând argumente solide, a reușit să convingă autoritățile că este imperios necesar să se revină la limitarea răspunderii transportatorului de 2,5 USD per kilogram greutate brută lipsă, în cazul transporturilor rutiere naționale.

 

Așadar, vă putem informa că Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2024 pentru modificarea unor acte normative din domeniul transportului rutier, a fost adoptată de către Parlamentul României cu următorul amendament:

 

– La articolul III, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:

„3. La articolul 77, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) cu următorul cuprins:

«(3) În transportul rutier naţional, prevederile art. 23 pct. 3 din Convenţia CMR vor avea următorul cuprins: “Totuşi, cuantumul despăgubirilor nu poate depăşi echivalentul în lei a 2,5 USD per kilogram greutate brută lipsă.»”

 

 

Legea a fost trimisă spre promulgare președintelui României, în data de 27 aprilie, iar astăzi, 14 mai 2024 a fost semnat decretul de promulgare, urmând publicarea în Monitorul Oficial.  

Așadar, problema de fond a fost rezolvată, urmând doar să intre în vigoare după publicare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »