„Sustenabilitate la ce preț?” se vor întreba participanții la întâlnirea FIATA HQ de la Geneva, din aceste zile

Uniunea Societăților de Expediții din România

„Sustenabilitate la ce preț?” se vor întreba participanții la întâlnirea FIATA HQ de la Geneva, din aceste zile

FIATA a urmărit îndeaproape problema noilor opțiuni de combustibil pentru tranziția la un transport durabil. Raportul recent al OECD-ITF (International Transport Forum) evaluează potențialul e-combustibililor pentru decarbonizarea aviației și a transportului maritim.

Alternativele sugerate la combustibilii fosili (hidrocarburi, cărbune, petrol sau gaze naturale, formate din rămășițele fosilizate ale plantelor și animalelor moarte) sunt biocombustibilii și e-combustibilii. E-carburanții sunt combustibili sintetici produși din energie electrică, de preferință dintr-o sursă regenerabilă. Studiul ITF își propune să înțeleagă intensitatea carbonului și emisiilor de gaze cu efect de seră pe parcursul ciclului de viață al unor astfel de combustibili, de la producție, transport și depozitare până la utilizare.

Așadar, combustibili precum hidrogenul, amoniacul și hidrocarburile sintetice pot fi produși din surse regenerabile. De asemenea, ar putea fi mai ușor de implementat decât alte tehnologii emergente cu emisii scăzute și zero de carbon.

Cu toate acestea, există multe incertitudini în ceea ce privește extinderea utilizării lor. Acestea includ costurile, nevoile de infrastructură, cerințele operaționale și impactul asupra sănătății. Publicația trece în revistă cea mai recentă înțelegere a producției și utilizării combustibililor noi în sectoarele de transport maritim și aviație și evidențiază cerințele de politică necesare pentru a accelera adoptarea acestora.

Începând cu 2021, aproape 100% din combustibilul utilizat în aviație și transport maritim era combustibil fosil. Factorii de decizie au îndemnat autoritățile de reglementare să acționeze rapid pentru a stimula schimbarea prin eliminarea diferenței de preț dintre combustibilii convenționali și alternativi. Acest lucru va avea un efect de rostogolire asupra intermediarilor lanțului de aprovizionare și a expeditorilor (shipperi).

Participanții la întâlnirea FIATA Headquarter de la Geneva, 18 – 21 martie 2023, vor putea urmări panelul „Sustenabilitate la ce preț?”, în care se vor dezbate problemele utilizării e-combustibililor.

Sursa: FIATA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »