Semnal de alarmă tras de USER: a crescut numărul de furturi de identitate prin care marfa dispare în integralitate

Uniunea Societăților de Expediții din România

Semnal de alarmă tras de USER: a crescut numărul de furturi de identitate prin care marfa dispare în integralitate

Câteva companii de asigurări ne-au informat cu privire la faptul că, pe piața din Europa, se confruntă cu o frecvență nemaîntâlnită a situațiilor de furt de identitate prin care marfa dispare în integralitate. Se înregistrează o creștere a furturilor cu peste 200% față de vârful anterior.

 

Așadar, există situații de fake carriers, în care casele de expediție au solicitat verificarea polițelor de asigurare ale subcontractantilor abia după ce marfa nu a mai ajuns la destinație și transportatorul nu a mai răspuns la telefon. 

 

Recomandarea companiilor de asigurări este ca fiecare companie de transport să dețină o asigurare completă. Când ne referim la companie de transport, nici casele de expediție nu fac excepție. Toate companiile care se angajează contractual în deplasarea unor mărfuri, indiferent că prestează cu autotractoare proprii sau prin terți, trebuie să dețină o asigurare de răspundere civilă completă, obligatoriu cu includerea art. 29 CMR.

 

Articolul 29

1. Transportatorul nu are dreptul să se prevaleze de dispoziţiile prezentului capitol care exclud sau limitează răspunderea să sau care răstoarnă sarcina probei, dacă paguba a fost provocată din dolul sau sau dintr-o culpă care îi este imputabilă şi care, în conformitate cu legea țării căreia îi aparţine organul de jurisdicţie sesizat, este considerată echivalentă cu un dol.

2. Acelaşi lucru este valabil şi dacă faptele săvârşite cu dol sau culpă sunt ale prepuşilor transportatorului sau ale oricărei alte persoane la serviciile cărora el recurge pentru executarea transportului, dacă aceşti prepuşi sau persoane lucrează în exerciţiul funcţiunii lor. În acest caz, prepuşii sau celelalte persoane nu au dreptul de a se prevala, în ceea ce priveşte răspunderea lor, de dispoziţiile din prezentul capitol, menţionate în paragraful 1.

 

Dol = Acțiune făcută cu rea-credință, cu viclenie, pentru a determina pe cineva să încheie un contract nefavorabil sau să admită o clauză defavorabilă într-un contract.

 

Alte recomandări:

 

  1. Polițele de asigurare CMR să fie verificate direct cu emitentul poliței (companie de asigurări/boker). Important este să fie verificate:

 

– valabilitatea;

– autenticitatea asigurării;

– plata la zi a tuturor ratelor;

– scop teritorial;

– acoperirea anumitor clauze.

 

Trebuie solicitată o probă scrisă a existenței unei polițe de asigurare a subcontractantului care acoperă responsabilitățile asumate de către acesta.

 

  1. Asigurarea de răspundere civilă a casei de expediție trebuie să aibă o clauză suplimentară prin care să fie acoperite daunele materiale produse mărfurilor cauzate de către subcontractanții direcți ai casei de expediție, din culpă, clienţilor acestuia, ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor asumate.
  1. Atenție! Asiguratorii nu despăgubesc decât daune produse din vina subcontractorilor direcți, așadar, dacă se subcontracteaza o altă casă de expediții, nu sunt despăgubiri pentru daunele materiale produse mărfurilor cauzate de către cărăușul final.

 

USER are ca obiectiv elaborarea unui sistem eficient de asigurări, care să vină în întâmpinarea membrilor săi. În acest sens, vom reveni cu un sondaj de opinie, prin care să putem analiza care sunt necesitățile și nemulțumirile caselor de expediție față de asigurările de răspundere civilă existente pe piață la acest moment.

Până atunci, dacă aveți eventuale propuneri, reclamații, vă rugăm să ne scrieți: office@user.ro

Vă mulțumim!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »