Reglementare a Autorității Aeronautice Civile Române privind transportul aerian de mărfuri periculoase, intrată în vigoare de la 1 ianuarie 2023, ce afectează activitatea caselor de expediții și a expeditorilor

Uniunea Societăților de Expediții din România

Reglementare a Autorității Aeronautice Civile Române privind transportul aerian de mărfuri periculoase, intrată în vigoare de la 1 ianuarie 2023, ce afectează activitatea caselor de expediții și a expeditorilor

În decembrie 2022, Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) a trimis organizațiilor implicate în expedierea și intermedierea expedițiilor de bunuri periculoase pentru transportul aerian o reglementare ce urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2023.

Este vorba de o procedură de aeronautică civilă, numită „Bunuri Periculoase – Abordare bazată pe competențe pentru instruirea și evaluarea personalului” și având codul PAC BP – CBTA,  procedură care descrie modul de realizare a unei programe de pregătire corespunzătoare, cerințele de aprobare și supraveghere a procesului de implementare a prevederilor cuprinse în programă privind instruirea și evaluarea personalului.

Acestei reglementări trebuie să se supună atât casele de expediții ce desfășoară transport aerian de mărfuri periculoase, cât și expeditorii acestor bunuri (shipperii), iar modul în care AACR încearcă să o implementeze îi afectează pe toți, blocând activitatea și forțând părțile implicate să găsească soluții alternative prin alte hub-uri europene. Toate acestea duc la atât creșterea costurilor, cât și a timpilor de tranzit.

Timpul scurt de la informarea din partea AACR și intrarea în vigoare a noii proceduri, face imposibilă implementarea programelor de pregătire CBTA (Competency-based Training and Assessment) de către forwarderi și shipperi și autorizarea lor, acest lucru ducând la:

– imposibilitatea pregătirii personalului prin cursuri inițiale sau recurente atât în centrele de pregătire pentru personalul propriu (CPPP) cât și în centrele de pregătire pentru terți (CPT), lucru datorat lipsei identificării competențelor cheie care trebuie atinse în pregătire, precum și a lipsei instrumentelor de apreciere valide și fiabile pentru a se putea evalua realizarea acestora;

– imposibilitatea acceptării expedițiilor de bunuri periculoase din partea expeditorilor și a agenților de intermediere a expedițiilor care nu au aprobate noile programe de pregătire, ca urmare a obligativității agenților aeronautici (implicați în acceptarea bunurilor periculoase la transportul aerian) de aplicare a principiilor SMS.

Întrucât USER a primit solicitări din partea unor membri pentru implicarea într-un demers adresat Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și Autorității Aeronautice Civile Române, cu scopul de a lereprezenta interesele în această situație, vă informăm că ne vom alătura celorlalte părți implicate și afectate, trimițând autorităților un memoriu comun, în speranța că le vom determina să înțeleagă că, în elaborarea și implementarea unei legislații, este necesar să fie deschise la dialog cu reprezentanții comunității căreia i se adresează.

Vă vom ține la curent cu aceste demersuri și vă rugăm să ne adresați sugestiile dvs.cu privire la acest subiect, astfel încât memoriul pe care îl avem în vedere să fie cât mai documentat și argumentat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »