Răspunsul Comisiei Europene către Uniunea Societăților de Expediții din România cu privire la revizuirea Regulamentului de Exceptare pe Categorii aplicabil Consorțiillor (CBER Consortia Block Exemption Regulation)

Uniunea Societăților de Expediții din România

Răspunsul Comisiei Europene către Uniunea Societăților de Expediții din România cu privire la revizuirea Regulamentului de Exceptare pe Categorii aplicabil Consorțiillor (CBER Consortia Block Exemption Regulation)

Prin Comunicatul de presă din data de 23 martie 2023, Uniunea Societăților de Expediții din România (USER) anunța că, unul dintre demersurile efectuate pentru rezolvarea abuzurilor făcute de către liniile maritime față de societățile de expediții de marfă din țara noastră este solicitarea către Comisia Europeană de a nu mai prelungi Regulamentul de Exceptare pe Categorii de aplicabil Consorțiilor (CBER Consortia Block Exemption Regulation), care va expira în 25 aprilie 2024.

În scrisoarea trimisă Doamnei Adina Vălean, Comisar European pentru transporturi, USER arăta că societățile de expediții de marfă nu operează în condiții egale, în cadrul CBER, cu membrii consorțiilor care dețin deja poziții puternice pe piață, Regulamentul scutind companiile de transport maritim de containere de la multe dintre controalele și echilibrele legislației UE în materie de concurență și permițându-le să facă schimb de informații sensibile din punct de vedere comercial.

De asemenea, USER preciza că beneficiile scutirilor de la legea generală a concurenței de care beneficiază liniile maritime nu sunt împărțite în mod echitabil între acestea și restul economiei, ceea ce constituie un motiv convingător pentru o revizuire solidă a politicii CE referitoare la subiectul pus în discuție.

În data de 12 mai 2023, Comisia Europeană a transmis răspunsul său cu privire la solicitarea adresată de USER, mulțumind pentru scrisoarea din 23 martie 2023, care conturează o imagine clară a poziției uniunii noastre privind revizuirea Regulamentului de Exceptare pe Categorii aplicabil Consorțiilor (CBER) și strategiile de integrare verticală a companiilor de linie.

Doamna Maja Bakran Marcich, în numele Comisarului European Adina Vălean, ne-a comunicat următoarele:

“Comisia are cunoștință de toate îngrijorările companiilor pe care le reprezentați și, în limitele atribuțiilor și competențelor sale, monitorizează în permanență funcționarea pieței, pentru a asigura competitivitatea Europei și buna funcționare a lanțului de aprovizionare.

Comisia evaluează oportunitatea prelungirii Regulamentului de exceptare pe categorii aplicabil consorțiilor (denumit în continuare „CBER”) după data actuală de expirare, și anume 25 aprilie 2024. Comisia a finalizat etapa de consultare și analizează în prezent dovezile primite, inclusiv răspunsurile la chestionarele specifice, răspunsurile la cererea de contribuții și rezultatele reuniunilor cu părțile interesate.

În acest context, aș dori să vă mulțumesc pentru participare, în calitate de membru FIATA, la etapa de consultare și pentru aportul valoros la cererea de contribuții, cu participarea la chestionarul specific pentru societățile de expediții și pentru expeditori. Vă asigurăm că Comisia evaluează în detaliu contribuțiile primite în cursul etapei de consultare, astfel încât raportul de evaluare să fie susținut de suficiente dovezi.

În prezent, Comisia intenționează să publice raportul de evaluare în al treilea trimestru al anului 2023 și să anunțe dacă CBER va expira sau va fi reînnoit cu această ocazie.

În scrisoarea dumneavoastră, vă exprimați îngrijorarea cu privire la strategiile de integrare verticală ale transportatorilor, care pot conduce la o viitoare poziție dominantă a companiilor de transport maritim pe piață.

În general, integrarea verticală poate face obiectul instrumentelor de control al concentrărilor economice la nivelul UE sau la nivel național, cu condiția ca pragurile relevante să fie atinse. Pe de o parte, în cazul în care activitățile sau produsele complementare vor fi integrate într-o singură întreprindere, astfel de fuziuni pot genera creșteri semnificative ale eficienței și pot fi favorabile concurenței. Pe de altă parte, ar trebui evitată concentrarea excesivă a puterii de piață.

În trecut, Comisia a autorizat fuziuni între societăți de expediții și expeditori, deoarece respectiva concentrare nu a condus la o putere de piață semnificativă în amonte sau în aval și nici nu a sporit această putere și, prin urmare, nu a fost considerată ca fiind anticoncurențială. Cu toate acestea, fiecare caz este evaluat în funcție de caracteristicile sale și de evaluarea competitivității care este efectuată pe baza analizei specifice a pieței și a faptelor.”

USER va trimite încă o scrisoare Comisiei Europene, în care își va exprima acordul că, în anumite condiții, integrarea verticală a unei companii poate genera creșteri semnificative ale eficienței și poate favoriza concurența. Doar că, în cazul liniilor maritime, agenții lor din România își folosesc deja poziția dominantă față de societățile de expediții și transportatori, impunând anumite condiții abuzive. Aceste lucruri atrag nemulțumirea membrilor uniunii noastre și conduc la temerea că vor fi excluși de pe piața expedițiilor maritime, dacă se continuă în acest mod.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »