Prezența la susținerea tezei de doctorat a d-lui inginer Amedeo Neculcea de la Grupul Grampet la Facultatea de Transporturi

Uniunea Societăților de Expediții din România

Consecvent apetenței pentru cercetare, dl. Marius Cae a asistat în ziua de 31 octombrie, la Facultatea de Transporturi, la susținerea tezei de doctorat a dlui. inginer Amedeo Neculcea de la GRAMPET și a adresat felicitări pentru efortul făcut de către doctorand, în condițiile în care acesta are muncă grea la firmăalocându-și timp și pentru cercetare.  Cu această ocazie, sau purtat discuții și cu persoane din conducerea facultății pentru un posibil parteneriat USER – Facultatea de Transporturi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »