Este oficial: De la 1 iulie 2024 se aplică sancțiunile pentru nerespectarea reglementărilor RO e-Transport tuturor utilizatorilor, cu excepția operatorilor economici autorizați AEO

Uniunea Societăților de Expediții din România

Este oficial: De la 1 iulie 2024 se aplică sancțiunile pentru nerespectarea reglementărilor RO e-Transport tuturor utilizatorilor, cu excepția operatorilor economici autorizați AEO

În Monitorul Oficial al României nr. 608 din 28 iunie 2024, a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă nr. 87/2024 privind modificarea unor acte normative în domeniul e-Transport, e-TVA şi e-Factura, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare. 

În privința reglementărilor RO e-Transport, actul normativ prevede că, pentru nerespectarea acestora, sancțiunile prevăzute urmează să se aplice de la 1 iulie 2024, tuturor utilizatorilor Sistemului RO e-Transport, cu excepția operatorilor economici autorizați AEO, care vor fi sancționați de la 1 ianuarie 2025.

 

Art. I. –

La articolul LXXV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1139 din 15 decembrie 2023, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (11), cu următorul cuprins:

Art. LXXV. –

(11) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru utilizatorii prevăzuţi la art. 81 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2022, cu modificările şi completările ulterioare, care au statutul de operator economic autorizat potrivit prevederilor art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (reformare) la data realizării transportului internaţional de bunuri, prevederile art. LXXIV pct. 21 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2025 şi se aplică pentru faptele săvârşite şi constatate începând cu această dată.”

În completare la această informație privind Ordonanţa de Urgenţă nr. 87/2024, vă comunicăm că, în data de 27 iunie 2024, a fost publicat în Monitorul Oficial al României ORDINUL nr. 1.337/1.268/2024 pentru aprobarea Procedurii de utilizare şi funcţionare a sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor de bunuri RO e-Transport. 

Vă recomandăm să îl citiți cu atenție, întrucât aduce clarificări cu privire la aplicarea legislației în vigoare privitoare la Sistemul RO e-Transport. 

Cu regret vă informăm că încă nu am primit răspuns la adresa noastră către ANAF, din data de 19 iunie 2024. Prin aceasta, USER solicitase (din nou) amânarea aplicării sancțiunilor și adresa întrebări primite de la companii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »