Demers urgent al USER pentru clarificarea eliminării limitei răspunderii transportatorului în cazul transportului rutier național de mărfuri

Uniunea Societăților de Expediții din România

Demers urgent al USER pentru clarificarea eliminării limitei răspunderii transportatorului în cazul transportului rutier național de mărfuri

Ordonanța Guvernului nr. 3/18 ianuarie 2024 pentru modificarea unor acte normative din domeniul transportului rutier a abrogat prevederile alin. (2) la art. 77 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere.

 

Articolul 77 din OG 27/2011 prevedea următoarele:


„(1) Dispozițiile art. 1 pct. 2 și 3, precum și ale art. 2-30 și 32-41, cu excepția celor prevăzute la art. 23 pct. 3, din Convenția referitoare la contractul de transport internațional de mărfuri pe șosele (CMR), semnată la Geneva, Elveția, la 19 mai 1956, la care România a aderat prin Decretul nr. 451/1972, denumită în continuare Convenția CMR, sunt aplicabile transporturilor rutiere naționale contra cost de mărfuri.

 

(2) În transportul rutier național, prevederile art. 23 pct. 3 din Convenția CMR vor avea următorul cuprins: “Totuși, cuantumul despăgubirilor nu poate depăși echivalentul în lei a 2,5 USD per kilogram greutate brută lipsă.”

Având în vedere că alin. (2) al art. 77 a fost abrogat, practic, în transportul rutier național, nu se mai aplică echivalentul în lei a 2,5 USD per kilogram greutate brută lipsă pentru cuantumul despăgubirilor, iar transportatorul ar putea răspunde nelimitat în faţa beneficiarului mărfii.

Acest lucru se întâmplă deoarece, la alin. (1) în aceeaşi ordonanţă modificată, se precizează clar că se aplică dispoziţiile unor articole din Convenţia CMR şi la transporturile rutiere naţionale  contra cost de mărfuri, cu excepţia prevederilor art. 23 pct. 3, adică exact cel care menţionează limita de răspundere de 8,33 DST/kg greutate brută lipsă în transportul  internaţional.

USER a studiat Nota de Fundamentare la Ordonanța Guvernului nr. 3/2024, de pe site-ul Guvernului, prin care se precizează:

“Actul normativ constituie o inițiativă a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în vederea clarificării…,  precum și corelarea unor dispoziții privind încheierea și executarea contractului de transport pentru transporturile naționale.”

Iar la Expunerea de motive a Notei de Fundamentare se menționează:

“Eliminarea excepției prevăzuta inițial de la art. 23 pct. 3 din Convenția CMR, având în vedere că aceasta nu și-a regăsit utilitatea în aplicare, eliminarea ei fiind solicitată de uniunile profesionale din domeniu. De asemenea, de reținut este faptul că toate celelalte prevederi ale Convenției CMR care reglementează încheierea și executarea contractului de transport sunt aplicabile și în cazul transportului național de mărfuri.”

USER face precizarea că nu se află printre uniunile profesionale care au solicitat această modificare a legislației și că se va adresa de urgență către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pentru remedierea acestei situații periculoase în care se află transportatorii din cauza vidului legislativ creat.

Dl. Alin Dicu, managing partner la Asko Assekuranz Broker de Asigurare S.R.L. (membru partener USER), a postat pe pagina de LinkedIn următoarele mențiuni:

“Dacă prin OG 3/2024 obiectivul a fost să se armonizeze limita de despăgubire, aplicabilă atât în transportul intern, cât și în transportul internațional, la 8,33 DST/kg greutate brută lipsă, erau necesari doi pași:

1) Abrogarea art. 77 alin. (2).

2) Modificarea și completarea art. 77 alin. (1), astfel încât, să se renunțe la excepția prevăzută inițial și să se adopte în aplicare art. 23 pct. 3 CMR, având o limita clară de despăgubire, în linie cu Convenția CMR aplicată în transportul internațional, mai exact maximum 8,33 DST/kg.

Fără modificări aduse la art. 77 alin. (1) și doar cu abrogarea art. 77 alin. (2), înlăturăm orice limitare a răspunderii cărăușului și suntem în situația în care putem înțelege că acesta are răspundere nelimitată.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »