Cum să deveniți membru USER

Uniunea Societăților de Expediții din România

Membru al USER poate deveni orice societate comercială din România care desfășoară activitate de expediții și/sau servicii accesorii, inclusiv de logistică și/sau de comisionar în vamă și care este de acord cu prevederile statutare USER și se obligă să le respecte.

1

Actele necesare înscrierii la USER:

● Adeziune ștampilată și semnată de reprezentantul societății;
● Actul constitutiv al societății;
● Certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului.

2

Aderarea la USER implică următoarele:

● Plata unei taxe de înscriere de 350 lei (se percepe o singură dată, la semnarea adeziunii);
● Plata unei cotizații anuale în valoare de 900 lei.

Formularul de adeziune la USER în format docx:

Descărcați acum
Translate »