Comunicat FIATA – Amenințarea concurenței neloiale în lanțul de aprovizionare maritim

Uniunea Societăților de Expediții din România

Comunicat FIATA – Amenințarea concurenței neloiale în lanțul de aprovizionare maritim

În ultimii câțiva ani, transportul maritim s-a confruntat cu o volatilitate ridicată și imprevizibilitate, fiind sever testat la stres cu evenimentele globale recente, cum ar fi războaiele și pandemia, împreună cu ratele de transport și congestionarea containerelor. Aceste evenimente au nevoie de reglementări adecvate care să prevină abuzurile și să favorizeze concurența sănătoasă în lanțul de aprovizionare maritim.

Statisticile arată că foarte puține linii maritime controlează mai mult de 90% din comerțul global. Prin urmare, este evident că nu există o piață deschisă în ceea ce privește transportul containerizat. Cele mai mari linii maritime din lume dețin puteri enorme, beneficiind de consorții și de scutiri pe categorii de legislație extinsă în domeniul concurenței, ajutor de stat și sprijin guvernamental. În plus, liniile maritime pot beneficia de taxa pe tonaj, un mecanism de impozitare care impune o cotă medie de impozitare de 7%, în locul taxelor obișnuite plătite de societățile de expediții.

Domeniul larg al acestor scutiri de reglementare oferă armatorilor avantaje nu numai în activitățile de la port la port, ci și în activitățile din hinterland, deoarece acestea se angajează din ce în ce mai mult în integrarea verticală. De asemenea, liniile maritime valorifică din ce în ce mai mult poziția lor avantajoasă pentru a impune condiții inechitabile forwarderilor, cum ar fi discriminarea în transportul containerelor (merchant haulage), refuzul de a tranzacționa sau de a negocia spațiul pentru containere și suprataxe arbitrare.

În acest context, unele jurisdicții au efectuat analize de reglementare. De remarcat este FMC (Comisia Federală Maritimă) din Statele Unite, care, în 2020, a emis „Final Rule on Demurrage and Detention”. Instrumentul a evidențiat principalele constatări cu privire la concurența neloială în lanțul de aprovizionare maritim și a oferit îndrumări pentru a evalua caracterul rezonabil al reglementărilor privind aceste perioade libere de timp de utilizare a containerelor. În 2022, FMC a lansat „The USA Ocean Shipping Reform Act” pentru a asigura piețe deschise, concurență loială și protecția consumatorilor. În cadrul pieței europene, Regulamentul de exceptare pe categorii a consorțiilor din Uniunea Europeană (CBER), care prevede exceptări speciale de la legile concurenței pentru liniile maritime, este în prezent în curs de revizuire.

Asigurarea concurenței loiale în cadrul lanțului de aprovizionare maritim este esențială pentru a se asigura că părțile interesate din întreaga lume își pot juca rolurile în facilitarea circulației fără probleme a mărfurilor peste granițe. Mediul de piață a suferit transformări substanțiale odată cu adoptarea multor legi în materie de concurență, iar noii factori, cum ar fi digitalizarea și decarbonizarea, vor exacerba și mai mult nevoia de schimbare a legislațiilor la nivel mondial, pentru a se asigura că acestea își servesc scopul propus și pentru a promova condiții de concurență echitabile.

Grupul de lucru FIATA Sea (FIATA Working Group Sea) a luat o poziție fermă pentru a proteja industria globală de expediții și logistică de practicile neloiale și va continua să beneficieze de experiențele membrilor FIATA din diferite țări, pentru a-și sprijini toți membrii să promoveze condiții de concurență echitabile la nivel mondial.

 

Sursa: FIATA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »