Comisia Europeană a lansat apelurile de propuneri CEF Transport 2023. Proiectele trebuie depuse până la 30 ianuarie 2024

Uniunea Societăților de Expediții din România

Comisia Europeană a lansat apelurile de propuneri CEF Transport 2023. Proiectele trebuie depuse până la 30 ianuarie 2024

În 26 septembrie 2023, apelurile de propuneri CEF (Connecting Europe Facility) Transport 2023 au fost lansate de Comisia Europeană, care oferă fonduri de 7 miliarde de euro pentru proiecte ce vizează infrastructuri de transport europene noi și îmbunătățite.

Apelurile acoperă rețelele de bază și cuprinzătoare TEN-T în următoarele domenii:

  • căi ferate;
  • căi navigabile interioare;
  • porturi maritime și interioare;
  • siguranța rutieră;
  • terminale feroviare;
  • platforme logistice multimodale;
  • noduri multimodale de pasageri;
  • aplicații inteligente și interoperabile pentru transport;
  • mobilitate sigură și sigură;
  • rezistența infrastructurii.

Companiile intersate pot aplica prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii până la sfârșitul lunii ianuarie 2024 pentru granturi de până la 85% din costurile eligibile, în funcție de tipul de proiect și de bugetul disponibil.

USER poate pune în contact pe membrii săi cu Direcția Generală Proiecte Europene Transport din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. 

„Această cerere de propuneri va fi cea mai mare din punct de vedere al bugetului disponibil în cadrul mecanismului Conectarea Europei 2021-2027”, a declarat comisarul european pentru transport, Adina Vălean, adăugând că finanțarea va „sprijini un sistem de transport inteligent și durabil, cu un accent deosebit pe proiectele transfrontaliere între statele membre”.

 

Sursa: 2023 CEF Transport Calls for proposals (europa.eu)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »