Colaborare USER – Ambasada Sustenabilității în România. Interviu: Abordarea uniunii privind problemele legate de durabilitate

Uniunea Societăților de Expediții din România

Colaborare USER – Ambasada Sustenabilității în România. Interviu: Abordarea uniunii privind problemele legate de durabilitate

În data de 15 martie 2023, Uniunea Societăților de Expediții din România (USER) a încheiat un acord de colaborare cu Asociația Coaliția România Sustenabilă (CRS), cu scopul implicării uniunii în programul inițiat de CRS de identificare și implementare, prin dialog și conlucrare, în perioada 2020 – 2030, a soluțiilor care să asigure evoluția României spre cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) agreate la nivelul Organizației Națiunilor Unite (ONU), transpuse la nivelul Uniunii Europene în Agenda UE 2030 și în Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă a României 2030.

Ambasada Sustenabilității în România (ASR) este un program al Asociației Coaliția România Sustenabilă, inițiat după o idee a echipei The CSR Agency.

ASR promovează sustenabilitatea și dezvoltarea de competențe, programe și parteneriate specifice între entități din mediul de afaceri, societatea civilă și sectorul public din România.

În cadrul colaborării dintre USER și CRS, aceasta din urmă ne-a adresat câteva întrebări referitoare la modul în care uniunea noastră abordează problemele legate de durabilitate.  

În cadrul acestui interviu, USER a prezentat politica sa de sustenabilitate, subliniind necesitatea de a fi înțeles și abordat corespunzător impactul asupra mediului al activităților societăților de expediții de marfă și al companiilor de logistică în cadrul lanțurilor globale de aprovizionare.

Secretarul general al uniunii a menționat că aceasta își sprijină membrii cu privire la punctul de unde să înceapă atunci când vine vorba de a-și stabili o politică de sustenabilitate și de a lua măsuri eficiente pentru atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD).

Dezvoltarea de practici durabile poate fi dificilă, dar, cu toate acestea, există câteva acțiuni ce pot fi întreprinse de o societate de expediții pentru a începe să realizeze Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD):

  • Reducerea amprentei de carbon – Adoptarea practicilor de logistică ecologică
  • Promovarea lanțurilor de aprovizionare responsabile – Creșterea transparenței și a trasabilității
  • Asigurarea practicilor etice – Respectarea drepturilor omului și a standardelor de muncă
  • Educație de calitate – Promovarea oportunităților de învățare de-a lungul vieții pentru toți
  • Consolidarea colaborării și partajarea cunoștințelor – Încurajarea parteneriatelor și colaborării

Întreg interviul îl puteți citi aici:

https://ambasadasustenabilitatii.ro/iuliana-badea-secretar-general-uniunea-societatilor-de-expeditii-din-romania-user-atingerea-odd-urilor-necesita-actiune-colectiva-si-colaborare-user-joaca-un-rol-vital-in-promovarea-parte/

CRS reunește până în acest moment peste 150 de companii mari, IMM-uri, organizații neguvernamentale și patronale, din ale căror echipe fac parte peste 90.000 de angajați.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »