Cifre optimiste privind Transportul Combinat European în raportul UIRR pentru anul 2020

Uniunea Societăților de Expediții din România

Cifre optimiste privind Transportul Combinat European în raportul UIRR pentru anul 2020


Având în vedere că USER este partener al UIRR – Uniunii Internaționale de Transport Combinat Rutier – Feroviar, a primit raportul acestei organizații internaționale pentru anul 2020. 

Acest raport descrie în termeni statistici performanța Transportului Combinat European, întrucât s-au înregistrat creșteri ale traficului intermodal, în ciuda anului pandemic. Astfel, dacă se iau în considerare numărul de transporturi efectuate de operatorii membri ai UIRR, creșterea față de anul 2019 a fost de 1,02%, pe când dacă se ia în calcul ca parametru tona-kilometru, aceasta a fost de 6,77%. 

De asemenea, sunt incluse în raport informații privind câteva probleme strategice importante referitoare la Transportul Combinat Rutier – Feroviar, cum ar fi:

  • Pactul Verde European ( The European Green Deal);

  • Dosare legislative în curs;

  • Standardizare și digitalizare;

  • Proiecte de dezvoltare.

Deoarece în luna octombrie 2020, UIRR a aniversat 50 de ani de la înființare, mai mulți membri și parteneri au adresat câteva cuvinte de felicitare, dar și-au exprimat și câteva gânduri despre viitorul Transportului Combinat. Întrucât USER are ca obiectiv implicarea în Transportul Intermodal, Domnul Președinte Marius Cae a transmis următorul mesaj partenerilor de la UIRR: 

„În România există un mare potențial pentru Transportul Combinat din Portul Constanța, Terminalul Curtici și altele. Este necesară o cooperare mai strânsă între toate entitățile care participă la acest tip de transport, de asemenea între autoritățile/organizațiile naționale și internaționale, cum este UIRR. USER își asumă implicarea în Transportul Combinat.”În cazul în care membrii USER doresc mai multe detalii din acest raport, îi rugăm să se adreseze secretariatului – office@user.ro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »