Ce documente sunt solicitate de către I.S.C.T.R. în cazul unui control la o casă de expediții?

Uniunea Societăților de Expediții din România

Ce documente sunt solicitate de către I.S.C.T.R. în cazul unui control la o casă de expediții?

Întrebare membru USER:

Am fost anunțați de Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – I.S.C.T.R. că vor veni în control. Ne puteți comunica ce documente ne pot solicita, vă rugăm?

USER răspunde:

Prevederile referitoare la casele de expediții sunt prevăzute în articolele 124 – 132 și 137 din NORMELE METODOLOGICE din 30 noiembrie 2011 privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere.

NORMA (A) 30/11/2011 – Portal Legislativ (just.ro)

Sintetizând, documentele necesare la un control din partea I.S.C.T.R. sunt următoarele:

– licența pentru activități conexe transportului rutier – activități de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost;

– asigurare răspundere civilă;

– dovada deținerii spațiului pentru o perioadă de minim un an de zile;

– contract muncă și decizie numire manager transport;

– certificat competență manager transport;

– aviz medical și psihologic manager transport;

– cazier judiciar manager transport;

– registru evidență a activităților de intermediere;

– existența la sediu a documentelor privind acitivitatile de intermediere pentru anul în curs și anul precedent.

Dacă societatea de expediții desfășoară și transport de mărfuri periculoase, vor fi solicitate și documentele consilierului de siguranță și raportul anual al acestuia.

Transport mărfuri periculoase – ADR | Autoritatea Rutieră Română – ARR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »