Acord de Parteneriat cu Facultatea de Transporturi – Universitatea Politehnica București

Uniunea Societăților de Expediții din România

În luna februarie 2019, USER a încheiat un Acord de Parteneriat cu Facultatea de Transporturi – Universitatea Politehnica București, în cadrul căruia părțile au convenit următoarele:

– să colaboreze în scopul dezvoltării profesionale a studenților acestei facultăți, prin organizarea stagiilor de practică, a vizitelor de lucru sau a activităților cu caracter aplicativ, USER luându-și angajamentul să asigure accesul la resursele tehnice și logistice ale membrilor și partenerilor săi, prin bunăvoința acestora;

– să participe la dezvoltarea proiectelor de cercetare aplicativă menite să propună soluții pentru probleme ale transporturilor și logisticii și să contribuie la formarea specialiștilor în domeniu;

– să organizeze întâlniri periodice pentru a face schimb de informații;

– să invite grupuri de studenți la seminarii, conferințe de profil;

– să asigure facilități, contacte pentru angajarea absolvenților la firme membre ale USER;

– să participe la organizarea târgurilor de job-uri la Facultatea de Transporturi sau alte manifestări de profil;

– să stimuleze studenții pentru obținerea prin USER a Diplomei FIATA în Expediții.

În ceea ce privește organizarea stagiilor de practică, am aflat de la conducerea Facultății de Transporturi că sunt deja câteva companii membre USER care au încheiat în anii precedenți convenții de practică pentru studenți (CARGO PARTNER EXPEDIȚII, GEFCO ROMÂNIA, IB CARGO, KLG EUROPE LOGISTICS, ROHEL TRANS INTERNATIONAL, ROMFRACHT, SCHENKER LOGISTICS ROMÂNIA).

Apreciem oportună extinderea acestei liste de societăți care doresc să colaboreze pe această temă cu Facultatea de Transporturi, așadar adresăm rugămintea tuturor membrilor USER să ne comunice disponibilitatea de a primi studenți în practică în perioada 17 iunie – 20 august 2019.

Convențiile de practică se vor încheia între facultate și firmele respective, din luna martie până în luna mai 2019.

Tot în scopurile enumerate mai sus, USER va crea pe site o secțiune intitulată “Cariere”, unde membrii săi sunt rugați să posteze eventuale oferte de locuri de muncă, iar studenții și absolvenții Facultății de Transporturi vor fi îndrumați să își depună CV-urile.

De asemenea, firmele membre care doresc să angajeze studenți sau absolvenți, pot transmite la secretariatul uniunii ofertele locurilor de muncă, iar USER se angajează să le afișeze la avizierul Facultății de Transporturi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »