Program de activități pe 2018

 • Continuarea unor activități începute în anul 2017: 
  • Deschiderea cursurilor pe baza materialelor elaborate potrivit standardelor FIATA; 
  • Perfecționarea site-ului astfel ca acesta să devină un instrument și mai puternic de interacțiune între membrii asociației.
 • Încheierea unor acorduri de cooperare, colaborare cu asociații profesionale din România;
 • Încheierea unor acorduri de colaborare cu asociații din străinătate;
 • Modificarea și adaptarea statutului USER la condițiile actuale;
 • Crearea și implementarea unor proceduri  digitale de emitere a documentelor FIATA;
 • Modificarea și adaptarea Condițiilor generale la etapa actuală;
 • Organizarea unui stand  extins la expoziția TRANSLOGISTICA în vederea obținerii unor facilități pentru membrii USER, în special IMM-uri;
 • Participarea la congrese internaționale FIATA, SEEF;
 • Participarea membrilor USER la seminarii, manifestări organizate de reviste de specialitate (Ziua Cargo, Tranzit, Intermodal Logistica etc);
 • Campanie pentru atragerea de noi membri;
 • Colaborare cu Arbitrajul în transporturi;
 • Lărgirea paletei de activități și servicii bazate și pe sugestiile membrilor;
 • Organizarea și intensificarea activităților secțiunilor asociației;
 • Promovarea ideii și demersuri ca USER să devină și organizație patronală;
 • Stimularea prezenței mai active a membrilor în activitățile asociației;
 • Intervenții punctuale la autorități solicitate de membrii USER pentru rezolvarea unor probleme de interes comun. 

               

Contact

Start typing and press Enter to search